Wetgeving e-Call

Het is de bedoeling dat eCall vanaf 1 oktober 2015 verplicht in nieuwe typegoedkeuringen van personenauto’s en bestelwagens wordt ingebouwd. De Europese Commissie is overgegaan op wetgeving nadat vrijwillige introductie van e-Call tot een te weinig bevredigend resultaat heeft geleid.

Contactpersoon