Algemeen

Dit kerndossier e-call, b-call, s-call en ‘right to connect geeft een overzicht van de verschillende systemen, van de status van het wetgevingstraject rondom E-call en van de vraagstukken rondom ‘connectiviteit’.

Contactpersoon