REACH

REACH betreft de Europese stoffenwetgeving. REACH staat voor de Registratie, Evaluatie, Autorisatie (en restrictie) van Chemische stoffen. De belangrijkste doelstelling van REACH is het waarborgen van een hoog veiligheidsniveau voor mens en milieu bij de productie en het gebruik van stoffen.

reageerbuis

Gerelateerde dossiers

Contactpersoon