Wetsteksten

Sinds 1 juni 2010 is Verordening 461/2010, de zogenaamde Automotive BER, van kracht voor de mededingingswetgeving in de aftermarket.

wetboek

Contactpersoon