E-Call, b-Call, s-Call en right to connect

Dit dossier e-Call, b-Call, s-Call en ‘right to connect geeft een overzicht van de verschillende systemen, van de status van het wetgevingstraject rondom e-call en van de vraagstukken rondom ‘connectiviteit’.

e-call

Contactpersoon

Algemeen