Chemische stoffen

Filter op:

De wetgeving rond stoffen en mengsels (in voorwerpen) is omvangrijk. Vrijwel alle fabrikanten, importeurs en distributeurs in de rijwiel- en automobielindustrie hebben er mee te maken.

In dit dossier is meer informatie te vinden over de Europese stoffenwetgeving REACH, de EU-GHS Verordening (ook bekend als de CLP Verordening), de opslag van gevaarlijke stoffen, veiligheidsaanduidingen op verpakkingen, veiligheidsinformatiebladen en het gebruik van zware metalen in auto(onderdelen).

Contactpersoon