Block Exemption Regulation (BER)

Filter op:

Het wetgevend kader voor de verkoop van nieuwe auto's in Europa wordt geregeld in de zogenaamde Algemene Groepsvrijstelling verticale distributie-overeenkomsten of Verordening 330/2010. Sinds juni 2010 is Verordening 461/2010 van kracht voor de aftermarket.

Europa

Contactpersoon