Betalen naar gebruik

Het principe om te betalen voor gebruik is een goed en eerlijk principe. Betalen voor bezit is veelvuldig toegepast in ons land, maar gaandeweg heeft het plaatsgemaakt voor eerlijker systemen. Alleen bij autobelastingen is dit niet het geval.

trajectcontrole

 

Afgezien van de brandstofaccijnzen zijn alle andere belastingsoorten, motorrijtuigenbelasting en de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM), op het bezit georiënteerd. Behalve dat het autobelastingensysteem verouderd is, is het ook een systeem dat aanleiding geeft tot allerlei lastige bijwerkingen. Zo is er onevenredig veel rompslomp aan onze grens met terugbetalen (export) en betalen (import) van de BPM en helaas ook al het sjoemelen en frauderen dat daarbij komt kijken.

Betalen naar gebruik
Hoogste tijd voor een fundamenteel nieuwe insteek: betalen naar gebruik. Je betaalt voor de kilometers die je je auto gebruikt. RAI Vereniging is een voorstander van deze nieuwe manier van betalen op de weg. Al in 2002 liet RAI Vereniging het gerenommeerde bureau McKinsey onderzoek doen naar de voordelen van betalen naar gebruik.

Anders Betalen voor Mobiliteit
In 2004 stelde minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat de oud-directeur van de ANWB Paul Nouwen aan om een advies over dit onderwerp uit te brengen. RAI Vereniging was prominent lid van de commissie Nouwen. Het eindadvies Anders Betalen voor Mobiliteit (hiernaast te downloaden) bevatte een groot deel van de gedachten die RAI Vereniging heeft over dit onderwerp.

Onder minister Camiel Eurlings ging het ministerie van V&W aan de slag om de adviezen om te zetten in realiteit. RAI Vereniging was lid van de highlevel klankbordgroep en maakte deel uit van diverse werkgroepen.

In 2008 strandde de initiatieven in de Tweede Kamer toen het CDA haar steun aan Anders Betalen voor Mobiliteit in trok.

Ook na 2008 is RAI Vereniging actief gebleven om het onderwerp van betalen naar gebruik op de politieke agenda te houden.

Contactpersoon