Overzicht dossiers

Filter op:
 • auto op brug.jpg

  APK

  De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring voor voertuigen. De APK-keuring heeft als doel de verkeersveiligheid te vergroten en het milieu te...

 • trajectcontrole.jpg

  Betalen naar gebruik

  Het principe om te betalen voor gebruik is een goed en eerlijk principe. Betalen voor bezit is veelvuldig toegepast in ons land, maar gaandeweg heeft het plaatsgemaakt voor eerlijker...

 • europese vlaggen.jpg

  Block Exemption Regulation (BER)

  Het wetgevend kader voor de verkoop van nieuwe auto's in Europa wordt geregeld in de zogenaamde Algemene Groepsvrijstelling verticale distributie-overeenkomsten of Verordening 330/2010...

 • gevaarlijke stoffen app.jpg

  Chemische stoffen

  De wetgeving rond stoffen en mengsels (in voorwerpen) is omvangrijk. Vrijwel alle fabrikanten, importeurs en distributeurs in de rijwiel- en automobielindustrie hebben er mee te maken.

 • e-call 2.jpg

  ECall

  Nieuwe typekeuringen van personenauto’s en bestelauto’s moeten met ingang van 31 maart 2018 voorzien zijn van eCall. Voor nieuwe registraties is er geen datum (c.q. de verplichting gaat niet...

 • veegmachine klein.jpg

  Europese aanbestedingen

  Aanbestedingen krijgen een steeds prominentere rol in de reinigingsvoertuigenbranche. Zowel de vraag- als aanbodkant werken hard om hun eigen rol in deze nieuwe vorm van inkopen te vinden...

 • euro's.jpg

  Fiscaliteit

  In Nederland zijn de vier belangrijkste autobelastingen: de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM), de motorrijtuigenbelasting (MRB), de brandstofaccijnzen en de bijtelling van...

 • trekker met wettelijke breedte borden.jpg

  Kenteken landbouwvoertuigen

  RAI Vereniging pleit, samen met onder andere de brancheorgansiaties TLN en Cumela, het verplicht stellen van kentekens voor landbouwvoertuigen.

 • checklist.jpg

  Keurmerken

  RAI Vereniging is nauw betrokken bij activiteiten die de kwaliteit in de branche verhogen; de RAI-keurmerken zijn hier voorbeelden van. Zij benadrukken de kwaliteit van de producten en...

 • checklist.jpg

  Keurmerken

  RAI CarrosserieNL is nauw betrokken bij activiteiten die de kwaliteit in de branche verhogen; de keurmerken zijn hier voorbeelden van. Zij benadrukken de kwaliteit van de producten en dragen...

 • Klimaatakkoord.jpg

  Klimaatakkoord

  Het Kabinet is druk aan het onderhandelen met onder meer het Nederlandse bedrijfsleven en milieuorganisaties over een Nederlands klimaatakkoord. Met dit akkoord geeft het Kabinet invulling...

 • motorjack.jpg

  PBM - Normen Motorkleding

  In de PBM-richtlijn uit 1989 worden onder andere eisen gesteld aan motorkleding. Eisen waaraan motorkledingproducenten zich moesten gaan houden met als doel de veiligheid van motorrijders te...

 • bedrijf en personeel.jpg

  Personeel en Bedrijf

  Als (carrosserie) bedrijf krijgt u te maken met vele onderwerpen op het gebied van loon, de inhouding van premie en belasting. Maar ook met zaken die uw bedrijf aangaan. In dit dossier kunt...

 • privacy.jpg

  Privacy

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet...

 • OV bus 2.jpg

  Schoon en zuinig OV-busvervoer

  Schoon, zuinig, emissieloos, ‘total cost of ownership’, politieke en maatschappelijke wensen: allerlei termen en fenomenen waar een aanbestedende partij, bestuurder, beleidsmaker of...

 • ITS.jpg

  Smart Mobility

  De klant van de mobiliteitssector communiceert steeds meer digitaal. Doordat het aantal fysieke contactmomenten tussen consument en onze sector afneemt, neemt het belang van goede data en de...

 • platform.gif

  Strategische platforms

  Het beleid van RAI Vereniging steunt op drie strategische platforms: Smart Mobility, Duurzaamheid en Verkeersveiligheid.

 • euro2-1.jpg

  Subsidie- en stimuleringsregelingen

  Er is een groot aantal subsidie- en stimuleringsregelingen in Nederland waarop de rijwiel- en automobielindustrie kan inschrijven. Decentrale overheden en de rijksoverheid stimuleren op tal...

 • iStock_000000805811Large.jpg

  Wet- en regelgeving carrosserie- en trailerbouw

  Fabrikanten en importeurs van wegvoertuigen zijn gebonden aan wetgeving op Europees en nationaal niveau. De grote lijnen van deze wetgeving en de daarbij behorende uitvoerende instanties...

 • Speed-pedelec_infographic.png

  Wet- en regelgeving speed pedelec

  Sinds medio 2012 heeft de fietsindustrie een innovatie op het gebied van elektrisch fietsen op de markt gebracht: de speed pedelec. Deze elektrisch trapondersteunde fiets, door de overheid...