Over sectie RAI Automotive Industry NL

RAI Automotive Industry NL is de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie, mobiliteitssector en automotive onderwijs met meer dan 170 leden.

Vanuit de uitvalsbasis de Automotive Campus te Helmond, onderneemt RAI Automotive Industry NL met een ervaren team van experts de door haar ledenbestand gewenste en voor de automotive sector essentiële activiteiten. RAI Automotive Industry NL is een lean organisatie met een kleine vaste bezetting die met de workload mee kan ademen door het inzetten van externe mankracht op projectbasis en door samen te werken met andere organisaties.

De organisatie kent teams die ieder een hoofdactiviteit uitvoeren. De teams komen regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen en knelpunten door te spreken en de onderlinge samenwerking af te stemmen.

RAI Automotive Industry NL bevordert een bloeiende Nederlandse automotive sector door zowel nationaal als internationaal de sector te profileren en te representeren bij OEM's, automotive toeleveranciers, koepelorganisaties, clusterorganisaties en overheden.

Missie
De inhoudelijke focusgebieden zijn Smart Mobility, Green Mobility, Manufacturing en Materials. RAI AutomotiveNL richt zich op innovatie, onderwijs en kennistransfer, validatie en internationalisering. Daarnaast stimuleert ze op de Automotive Campus de komst van nieuwe bedrijven én onderwijsactiviteiten.

Visie
Nederland heeft een vitale automotive sector die met name sterk is op de gebieden en in de toeleverketen van Smart- en Green Mobility. Voeg daarbij als derde pijler toe de ontwikkelingen op het gebied van Manufacturing & Materials (efficiënte, duurzame en flexibele fabricageprocessen). Verder, als vierde pijler en om al deze toekomstige innovaties mogelijk te maken: de zogeheten Engineer of the Future. Deze onderwerpen staan in het brandpunt van de belangstelling van de internationale automotive industrie en hebben een grote groeipotentie. Met gerichte investeringen in deze sterktes kan de Nederlandse automotive sector groeien en een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.