Visie en missie

RAI Vereniging is de branchevereniging van de fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. Anders gezegd: de producenten van alles dat wielen heeft en op de weg rijdt.

Unieke positie

RAI Vereniging is als enige vertegenwoordiger van 'de industrie' van wegvervoermiddelen een unieke speler in de Nederlandse markt. De vereniging is door een hoge representativiteit in de verschillende productgroepen dé gesprekspartner voor overheid en bedrijfsleven.

Visie
Duurzame mobiliteit is essentieel voor de ontwikkeling van mens en maatschappij.

Missie
RAI Vereniging is de branchevereniging van de rijwiel en automobielindustrie en stimuleert de ontwikkeling van duurzame mobiliteit binnen Nederland.