Kenteken landbouwvoertuigen

23-08-2013

Verschillende vormen van getrokken materieel en speciale voertuigen zijn in de laatste decennia geconfronteerd met steeds strengere (verkeers)veiligheidseisen. Deze investeringen hebben een positief effect gehad op de verkeersveiligheid.

trekker met wettelijke breedte borden

Eén categorie voertuigen is steeds niet meegenomen in het traject van verscherpte veiligheidseisen. Het gaat hier om landbouwvoertuigen. RAI Vereniging heeft zich in het verleden, samen met partijen als TLN en Cumela, ingezet voor aanscherping van de eisen die aan deze voertuigen gesteld worden. Niet alleen omdat hierdoor verkeersveiligheidswinst te behalen is (de onderzoeksraad voor veiligheid becijferde dat een gelijkschakeling van veiligheidseisen voor landbouwvoertuigen aan andere vormen van wegvervoer meer dan 16 verkeersdoden per jaar kan uitsparen), maar ook omdat zo oneerlijke concurrentie in de transportsector wordt tegengegaan. Het gebeurde namelijk steeds vaker dat landbouwvoertuigen voor reguliere transportdoeleinden werden gebruikt.

Een kenteken als eerste stap
Na een intensieve lobby van de genoemde organisaties heeft de Tweede Kamer begin 2013 het kabinet opgeroepen om tot een gelijkschakeling als bepleit te komen. Deze wordt nu binnen het departement en in overleg met verschillende partijen uitgewerkt.

Standpunt RAI Vereniging
RAI Vereniging vindt dat omwille van de verkeersveiligheid en een gelijke speelveld, landbouwvoertuigen die gebruik maken van de openbare weg en / of ingezet worden voor conventionele transportdoeleinden aan dezelfde eisen als andere transportvervoersmiddelen moeten voldoen. Een kentekenverplichting is hier een eerste stap toe.