Contact commissie koeltransport [CCK]

De contact commissie koeltransport, afgekort CCK, is het platform van bedrijfsleven, overheid en wetenschap voor geconditioneerd transport. RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen neemt deel aan de CCK, die tweemaal per jaar bij elkaar komt.

CCK logo

Naast RAI Vereniging nemen in wisselende samenstelling de volgende organisaties deel aan de CCK:

 • Dienst wegverkeer (RDW)
 • EVO
 • Focwa
 • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • NEA - kennisinstituut voor transportonderzoek en transportopleidingen
 • Producenten / leveranciers van (mobiele) koelinstallaties
 • Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK)
 • Technical Road Transportation Association (TRTA)
 • TNO Apeldoorn
 • Transfrigo Route Holland
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN)
 • Universiteit van Wageningen

Het secretariaat van de CCK is in handen van Transport en Logistiek Nederland.

De CCK wordt door de RDW, afdeling ontwikkeling voertuig reglementering (OVR), mede als klankbord gebruikt ter voorbereiding en terugkoppeling van de WP11. De WP11 komt eenmaal er jaar bijeen bij de Verenigde Naties in Genève verantwoordelijk voor de internationale wetgeving rondom het vervoer van bederfelijke levensmiddelen (ATP verdag). Voor meer informatie over de WP11 kunt u ook de Engelstalige website van de WP11 raadplegen. 

Vanuit het secretariaat neemt Eugène Moerkerk van de afdeling Duurzaamheid en Techniek deel aan de CCK.

Hiernaast kunt u als lid de meest recente verslagen en bijlagen van de CCK raadplegen. (eerst inloggen) 

Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • Energiecalculator koelstransport, initiatief van Transfrigoroute Internationaal;
 • Toekomst en/of verduurzaming van het koeltransport;
 • Termijn voor verlenging van het ATP certificaat;
 • ATP-eisen bij ‘Multicompartement’ voertuigen;
 • Het nieuwe ATP handboek  
 • F-gassenverordening en implementatie in Nederlandse wetgeving.