Auto Aanpassers Nederland

Mobiliteit is een waardevol bezit voor iedereen. Kunnen genieten van bewegingsvrijheid en zelfstandigheid is in onze maatschappij niet langer een luxe maar eerder een must. Mensen bereiken een hogere leeftijd, blijven langer zelfstandig wonen en zijn vaak voor een langere periode actief. Dit alles vraagt dan ook om een maximale mobiliteit.

AAN

De Auto Aanpassers Nederland (AAN) zijn specialisten die auto's voor senioren en mensen met een beperking kunnen aanpassen. De bedrijven die zijn aangesloten bij de AAN zien het als een uitdaging om bijna iedereen met een lichamelijke beperking mobiel te houden door auto's te voorzien van technische toepassingen.

Lobby
De AAN komt ook op voor de belangen van de gebruikers van aangepaste auto's door wet- en regelgeving goed in de gaten te houden. Toen een aantal jaren geleden de BPM-vrijstelling voor bestelauto's met een grijs kenteken werd afgeschaft, heeft de AAN ertoe bijgedragen dat voor mensen met een lichamelijke beperking die afhankelijk zijn van een rolstoel, de vrijstelling mogelijk bleef.
Regelmatig heeft de AAN hiervoor overleg met vertegenwoordigers van de RDW en het CBR en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën.

Kwaliteitskeurmerk
De AAN heeft ook een eigen kwaliteitskeurmerk ontwikkeld, waarin de belangrijkste voorwaarden voor een autoaanpasbedrijf zijn opgesteld. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet de aanpasser aan strenge voorwaarden voldoen op het gebied van scholing van personeel, toegankelijkheid van het gebouw en andere (ISO)normeringen.

 

Collectieve AAN stand op Support 2016   
De AAN was van 25 tot en met 28 mei met een collectieve stand op Support aanwezig. Hier boden de Auto Aanpassers naast de binnenstands (met overigens ook de rijbewijs-adviezen van CBR direct naast de AAN-leden) op het buitenterrein een unieke mix van minstens 30 occasions in de AAN-tent en ook de mogelijkheid om op het testparcours in lesvoertuigen zelf te rijden.

Meer informatie over aangesloten AAN bedrijven is te vinden op de website van AAN.