Filter op:
 • octrooi.jpg

  Octrooien

  Het octrooisysteem biedt juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Daarmee kunt u uw nieuwe, inventieve product daadwerkelijk tot uw eigendom maken.

 • circular-economy.png

  Activiteitenbesluit of milieuvergunning

  Met de komst van het Activiteitenbesluit in 2008 is ook de activiteit carrosseriebouw onder algemene regels komen te vallen. Dit houdt in dat voor carrosseriebouw geen milieuvergunning meer...

 • RIE.jpg

  RI&E/Arbo-catalogus

  Werkgevers zijn verplicht in kaart te brengen welke risico's er in hun bedrijf zijn. Ook moeten zij in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn. In een risico-inventarisatie...

 • onderwijs3 praktijk.jpg

  Samen opleiden, doet u mee?

  Hoe zorgen we voor voldoende instroom van nieuw talent in onze sector? Dat is een van de vragen waar RAI CarrosserieNL en VOC zich over buigen.

 • Penningen en oorkonden

  Als extra blijk van waardering kunnen leden van RAI CarrosserieNL voor hun jubilerende medewerker een oorkonde of penning aanvragen.

 • CAO-Metaal.jpg

  Sociale Zaken 2018

  21-12-2017

  Als (carrosserie) bedrijf krijgt u te maken met vele onderwerpen op het gebied van loon, de inhouding van premie en belastingen. Op deze pagina kunt u hier informatie over vinden.

 • ondergronds afval ophalen.jpg

  Algemeen

  11-04-2014

  Aanbesteden is een andere vorm van inkopen. Om schijnzekerheid voor opdrachtgevers die zich vaak vertalen in disproportionele eisen te voorkomen, moet het doel zijn om eisen en wensen in...

 • ondergronds afval ophalen.jpg

  Demonstraties

  11-04-2014

  Demonstraties worden regelmatig gevraagd bij aanbestedingen, en hebben als uitgangspunt dat de leverancier moet laten zien dat hij kan leveren wat de klant vraagt.

 • CCK LOGO.jpg

  Contact commissie koeltransport [CCK]

  De contact commissie koeltransport, afgekort CCK, is het platform van bedrijfsleven, overheid en wetenschap voor geconditioneerd transport. RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen neemt...

 • Inkopermkb2.JPG

  INKOPERmkb

  Afdeling Speciale Voertuigen is een samenwerking aangegaan met inkooporganisatie INKOPERmkb. Doelstelling van deze samenwerking is om de bij RAI Vereniging aangesloten...