Stichting Scooter Recycling Nederland - SRN

Recycling van brom- en snorfietsen bevindt zich vaak in een onduidelijk en ongecontroleerd circuit. Er zijn wel professionele recyclingbedrijven, maar hier gaan niet alle oude brom- en snorfietsen naar toe. Om ervoor te zorgen dat alle milieubelastende stoffen en waardevolle materialen optimaal gerecycled worden is Stichting Scooter Recycling Nederland (SRN) opgericht.

SRN

RAI Vereniging en BOVAG hebben, in samenwerking met ARN, het initiatief genomen een systeem op te zetten voor het innemen en milieuverantwoord recyclen van brom- en snorfietsen. Bijkomend voordeel is dat ook criminele activiteiten met oude brom- en snorfietsen (zoals omkatten, illegale onderdelenhandel) tot het verleden gaan behoren. Met een parkgrootte van 1,1 miljoen exemplaren is de scooter een serieus vervoermiddel geworden, dat vraagt om een professionele en duurzame marktbenadering van alle betrokken partijen.

Werkwijze en kosten
De consument levert de afgedankte brom- of snorfiets in bij de dealer of het demontagebedrijf in de buurt. De milieubelastende materialen zoals olie, accu en banden worden gedemonteerd om te worden gerecycled.

Het recyclen van de voertuigen brengt kosten met zich mee die betaald worden uit de recyclingbijdrage. De recyclingbijdrage van 10 euro is per 1 maart 2013 opgenomen in de verkooprijs van een nieuwe brom- of snorfiets, deze bijdrage wordt door de importeur doorbelast aan hun dealer. Inmiddels doet ruim 80 procent van de brom- en snorfietsimporteurs mee aan dit initiatief.

Meer informatie is te vinden op de website van SRN.