Sociale Zaken 2019

20 december 2018

Als (carrosserie) bedrijf krijgt u te maken met vele onderwerpen op het gebied van loon, de inhouding van premie en belastingen. Op deze pagina kunt u hier informatie over vinden.

Sociale Zaken 2019

Het overzicht 'Sociale Zaken in 2019' , hieronder te downloaden, geeft informatie over sociale verzekeringspremies en pensioenpremie 2019, de aanpassing van het wettelijk minimumloon, de verhoging van de AOW-leeftijd en het vakantieschema 2019.

Ook is er informatie te vinden over de Wet werk en zekerheid en de werkkostenregeling. 

Hieronder kunt u ook de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 1 mei 2017 tot 31 mei 2019 downloaden.

Met vragen over de inhoud van deze informatie of andere personeelszaken kunnen leden van RAI CarrosserieNL contact opnemen met de juridische afdeling, die wordt bemand door Els Klootsema en Randy van den Boogaard. Zij zijn bereikbaar op 088-5011000 of per mail: juridisch@focwa.nl.

P&O nieuwsbrief
Wekelijks verzendt RAI CarrosserieNL een digitale nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen, (voorgenomen) wetgeving en jurisprudentie rond CAO en andere sociale aangelegenheden.
U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via carrosserienl@raivereniging.nl.