Petitie voor behoud van BPM-teruggave zorgvervoer

13 november 2018

RAI Vereniging ondersteunt de petitie voor behoud van de BPM-teruggaafregeling voor zorg- en doelgroepenvervoer die vandaag wordt aangeboden.

Op dinsdag 13 november wordt deze petitie overhandigd aan leden van de vaste Kamercommissie Financiën, die deze week moet stemmen over het Belastingplan 2019.

Het schrappen van de teruggave van BPM voor taxi’s was al opgenomen in het Regeerakkoord en het terugdraaien ervan was dus op zich geen verrassing.

Dat ook zorg- en doelgroepenvervoer daaronder zouden vallen en niet alleen reguliere taxi’s was echter toen voor veel taxibedrijven nog onbekend.

Kamerleden van diverse fracties stelden kritische vragen over de gevolgen voor de zorg(kosten) en de mobiliteit van mensen met een beperking.

In het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2019 stelde de staatssecretaris de kritische Kamerleden gerust over de gevolgen voor de zorg. Maar hij wilde niet zover gaan dat de regeling alsnog in stand zou blijven en zegde eigenlijk toe dat hij samen met SZW gaat monitoren hoe de regeling uitpakt.

Een groot aantal betrokken organisaties, waaronder RAI Vereniging, willen dat er helderheid komt: handen af van de BPM-teruggave. Zie daarvoor het Manifest hiernaast.

Op termijn komt er steeds meer aanbod van elektrisch (taxi)bussen beschikbaar, maar op dit moment zijn deze nog relatief kostbaar.