Aanpassing BPM per 1 januari steeds onwaarschijnlijker

12 november 2018

Ondanks het zeer stevige pakket aan argumenten dat wij samen met BOVAG, VNA en ANWB aanreikten en een hele stapel uitermate kritische vragen die Kamerleden daarover aan de staatssecretaris hebben gesteld, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de BPM per 1 januari 2019 wordt aangepast vanwege de WLTP-introductie.

Autoshowroom

Die argumentatie, de WLTP-brandbrief met de collega’s van BOVAG en een overzicht van de ingediende Kamervragen, vindt u in en bij dit nieuwsbericht.

Het onderwerp stond afgelopen woensdag weliswaar op de agenda van de procedurevergadering van de commissie Financiën van de Tweede Kamer, maar omdat staatssecretaris Snel nog geen antwoord had gegeven is er nog niets over besloten. Zodra die antwoorden er wel zijn (een deadline is daarvoor niet afgesproken), bepaalt de commissie het vervolg van de behandeling. Uiteraard informeren wij u als die antwoorden komen.

Gelet op het feit dat het Belastingplan 2019 nagenoeg is afgerond in de Kamer, lijkt het niet reëel te verwachten dat  dat de Kamer nog daadwerkelijk de wet gaat aanpassen per 1 januari 2019. Het kan zijn dat er alsnog een inhoudelijk (mondeling) debat zal zijn, maar ook een voortgezet schriftelijk overleg zou de branche gelegenheid geven onze zaak nóg eens met kracht te bepleiten.

Samen met BOVAG benaderen wij daarom in de aanloop naar dit debat Kamerleden om hen nóg eens nadrukkelijk toe te lichten hoe schadelijk de huidige situatie is voor zowel consument als branche, en -niet te vergeten- voor het gevoel over de betrouwbaarheid van de overheid. Het kan immers niet zo zijn dat een harde toezegging van de ene staatssecretaris door zijn opvolger grotendeels terzijde wordt geschoven. Dit zou het vertrouwen in de politiek in ieder geval geen goed doen.

Dit onderwerp komt ook volgende week als ons Algemeen Bestuur vergadert uitvoerig aan de orde.

Meer informatie: Wijnand de Geus

>> Lees hier wat wij eerder schreven over BPM en WLTP.