Workshop “Experiences and prospects of electric freight vehicles”

24-03-2016

Op 12 april wordt in Amsterdam de workshop “Experiences and prospects of electric freight vehicles” georganiseerd. Leden van de commissie zware bedrijfswagens van afdeling Auto’s zijn daarbij van harte welkom.

Het Nederlands EU-voorzitterschap heeft autonoom rijden hoog op de agenda van de informele Transportraad, op 13 en 14 april in Amsterdam, geplaatst. Dan zijn er diverse belangrijke events in Nederland. Voor de bedrijfswagensector is de Truck Platooning Challenge 2016, die op 6 april in Rotterdam finisht waarschijnlijk de belangrijkste.

Er gebeurt echter in die dagen nog veel meer, zoals het AVERE-congres, over elektrisch vervoer. Wij berichtten u daarover al eerder met dit nieuwsbericht.

Task 27
Voorafgaand aan dit congres wordt op 12 april een internationale workshop georganiseerd vanuit de zogenoemde Task 27. Dat is een internationale samenwerking van landen met als doel om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen om daarmee een advies te kunnen geven aan de EU en nationale overheden. De focus van Task 27 is “Electrification of transport logistic vehicles”.

Workshop
Namens RVO en RAI Vereniging is Eric Beers gevraagd daarin deel te nemen. Hij heeft de workshop “Experiences and prospects of electric freight vehicles - from city to distributor to transport company, including infrastructure technology” mede georganiseerd en zal een paneldiscussie leiden.

Aan de orde komen dan onder meer ervaringen met best practice in Nederlandse pilot-steden, van early adopters van elektrisch bedrijfswagens, de laadinfrastructuur voor bedrijfswagens en de vraag hoe te bewegen van een niche-markt naar meer algemene toepassing. Tot slot zullen er ook diverse voertuigen aanwezig zijn die in de pauze te bezichtigen zijn en waar eventueel een proefrit mee gemaakt kan worden.

Aanmelden
Voor deze workshop is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Mocht u of één van uw medewerkers geïnteresseerd zijn, dan kunt u een mail sturen aan Eric Beers (eric@beers.nl). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.