RAI Vereniging teleurgesteld en bezorgd over betoog Van der Laan snorscooters

06-01-2014

Fabrikanten en importeurs van brom- en snorfietsen, verenigd binnen RAI Vereniging, hebben kennis genomen van het betoog dat burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam gisteren in Buitenhof hield over het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. Zij vinden het teleurstellend dat er ook in 2014 stemmen opgaan voor symbolische regelgeving om het overlastprobleem met brom- en snorfietsen aan te pakken.

scooter en fiets in Amsterdam

Zij maken zich daarnaast grote zorgen over de veiligheid van de brom- en snorfietsrijders die zich wel aan de wet houden. Een inzet op het uitbannen van overlast zou wat RAI Vereniging wenselijker zijn. Opvoeren moet verboden worden, het uitvoeren van de handeling strafbaar gesteld, aldus de branchevereniging.

De discussie over overlast met brom- en snorfietsen is inmiddels helaas al vele jaren gaande. Goed werkende voertuigen die in een duidelijke mobiliteitsbehoefte voorzien komen in een slecht daglicht te staan omdat zij in grote aantallen worden opgevoerd en omdat berijders zich niet aan de verkeersregels houden. Politiek wordt met enige regelmaat geopperd om de effecten van deze overtredingen te lijf te gaan door de snorfiets naar de rijbaan te verbannen. In plaats van de opvoerder en de berijder van het opgevoerde voertuigen aan te pakken, worden met deze maatregel ook de berijders die zich wél aan de regels houden aan nieuwe maatregelen onderworpen. Zij worden in een situatie gedwongen waarin zij zich moeten verplaatsen te midden van verkeer dat zich met sterk afwijkende snelheden verplaatst. Immers, een snorfiets mag 25 kilometer per uur terwijl ander gemotoriseerd verkeer 50 kilometer per uur rijdt. De wenselijkheid hiervan vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is hoogst dubieus. RAI Vereniging vindt dat maatregelen gericht moeten zijn op het aanpakken van de overlastveroorzaker(s). In dit geval zijn dit de partijen die opvoeren en de bestuurders die op een opgevoerd voertuig rijden en/of zich daarbij niet aan de verkeersregels houden.

Gemma Warmerdam, secretaris afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging, zegt hierover: “Brom- en snorfietsen voorzien in een grote mobiliteitsbehoefte. Er rijden er niet voor niets ruim 1,1 miljoen rond. We worden echter steeds geconfronteerd met overlast die voortkomt uit het overtreden van wet- en regelgeving. Wij vinden dat de overtreders moeten worden aangepakt. Oftewel: opvoeren, zowel door retailers als door eindgebruikers, moet als handeling strafbaar worden gesteld. Daarbij moet er consequent en strak worden gehandhaafd, in de winkels, maar ook op en langs de weg. Dit, in combinatie met door ons eerder bepleit strak toezicht op de productieketen, moet er toe leiden dat iedere brom- en snorfiets die rondrijdt doet waarvoor deze bedoeld is: voorzien in een grote mobiliteitsbehoefte. Daar hebben we met z’n allen meer aan dan enerzijds halfbakken gedogen en anderzijds de ‘goeden’ onder de ‘kwaden’ laten lijden.”