ARN realiseert Europese recyclingdoelstelling

16-06-2014

In 2013 werd 95,9 procent van het gewicht van afgedankte Nederlandse auto’s hergebruikt en nuttig toegepast.

Met dit resultaat heeft Auto Recycling Nederland (ARN) vorig jaar al voldaan aan de Europese recyclingdoelstelling voor 2015, zo blijkt uit het duurzaamheidsverslag van de organisatie.

Het percentage van 95,9 procent is opgebouwd uit twee componenten: 86 procent van het gewicht van de Nederlandse autowrakken is direct als product of materiaal hergebruikt en van 9,9 procent betreft de energie teruggewonnen door verbranding. De Europese doelstelling voor 2015 schrijft voor dat van de 95 procent doelstelling minimaal 85 procent van het gewicht van de auto als product of materiaal moet worden hergebruikt.

De stijging van het hergebruikpercentage is direct terug te voeren op de inzet van de PST-fabriek. Het autoshredderafval van de Nederlandse autowrakken wordt hier gescheiden in bruikbare materiaalstromen. De PST-fabriek is in 2013 in volle operatie gekomen. In de berekening van de recyclingrealisatie over 2013 is het effect van de PST-fabriek voor het eerst meegenomen.

Via ARN werden in 2013 in totaal 196.763 autowrakken milieuverantwoord gerecycled, dit is 82,9 procent van het totaal aantal van 237.207 in Nederland verwerkte autowrakken.