Nederland neemt voortouw bij ‘European Truck Platooning Challenge 2016’

15-12-2015

Op 6 april 2016 organiseert het ministerie van IenM een ‘European Truck Platooning Challenge’. “Hiermee wil het ministerie laten zien wat de voordelen zijn van vrachtwagens die geautomatiseerd in colonnes rijden en de invoering van dit soort nieuwe voertuigtechnologieën een stap dichterbij brengen.”

Truck platooning

Dit zei Florien van der Windt, projectmanager zelfrijdende auto’s van IenM onlangs op de RAI Verenigingsdag.

Van der Windt was een van de sprekers tijdens de verschillende kennissessies die RAI Vereniging eind november tijdens de jaarlijkse ‘verenigingsdag’ organiseerde.

De gekozen datum van 6 april voor dit initiatief is volgens haar niet toevallig, want Nederland wil als voorzitter van de EU op 14 april het onderwerp automatisch rijden en truck platooning nadrukkelijk op de agenda van de informele Transportraad plaatsen.

Het is de bedoeling dat op 6 april meerdere truckfabrikanten vanuit verschillende Europese steden coöperatief op korte afstand van elkaar (platooning) via de openbare weg naar Nederland gaan rijden. Mogelijke routes voor platooning zijn trajecten richting Scandinavië of bijvoorbeeld de ITS-corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen.

Europese Transportraad
Van der Windt: “Een perfecte manier om ‘state-of-the-art’ de mogelijkheden van deze technologie te tonen en te laten zien dat dit ook grensoverschrijdend kan. De resultaten zullen we vervolgens presenteren tijdens de informele Europese Transportraad.”

De titel van haar kennissessie op de RAI Verenigingsdag luidde ‘Auto’s zonder stuur, droom of werkelijkheid?’ Zij benadrukte dat de wereld als het gaat om mobiliteitsontwikkelingen op een kantelpunt staat. “De auto zal de komende twintig jaar meer veranderen dat de afgelopen honderd jaar. Het nieuwe hart van de auto wordt immers de software en die kun je ieder moment updaten.”

Forse brandstofbesparing
Tegelijkertijd zijn er als het om ‘connected drive’ gaat nogal wat barrières te slechten. Denk alleen al aan het aanpassen van (inter)nationale wet- en regelgeving, het omgaan met Big Data, het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak en acceptatie etc.

Nederland wil daarom in 2016 op deze gebieden een voortrekkersrol vervullen en grootschalige pilots met zelfrijdende voertuigen gaan uitvoeren. Volgens Van der Windt kan automatisch rijden de verkeersveiligheid substantieel verbeteren, want 90 procent van de ongevallen is te wijten aan menselijke fouten. “Bovendien leidt connected drive tot minder files, een betere verkeersdoorstroming en minder CO2-uitstoot. Platooning trucks leveren tussen de 10 tot 15 procent brandstofbesparing op.”

Automatisch rijdende ministers
Ook RAI Vereniging speelt tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU een actieve rol en heeft bijvoorbeeld alle voorzitters van haar Europese zusterorganisaties uitgenodigd om op 13 en 14 april bij elkaar te komen voor de informele Transportraad in Amsterdam. Het onderwerp smart mobility en connected drive vormt bij die bijeenkomst het centrale agendapunt. RAI Vereniging is nu al bezig om, in samenwerking met de autofabrikanten, te regelen dat er straks zelfrijdende auto’s gereed staan om de ministers van de Europese Transportraad in Amsterdam te vervoeren.