Koninklijke onderscheiding voor Roelf H. de Boer, algemeen voorzitter RAI Vereniging

17-11-2014

Roelf H. De Boer, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, is vorige week tijdens de RAI Verenigingsdag, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van minister Schultz van I&M voor zijn bijzondere verdiensten voor de mobiliteit in Nederland.

Roelf H. de Boer was de afgelopen zes jaar algemeen voorzitter van RAI Vereniging en de eerste onafhankelijk voorzitter van afdeling Auto’s binnen RAI Vereniging.

Tijdens zijn afscheid in het Elicium in Amsterdam RAI, waarbij hij de voorzittershamer overdroeg aan Steven van Eijck, brachten verschillende sprekers zijn bijzondere verdiensten voor de sector in herinnering.

Zeer betrokken
Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging, zei veel waardering te hebben voor de enthousiaste, dynamische en gestructureerde wijze waarop De Boer zijn voorzittersfunctie heeft ingevuld. “Een vergadering liep zelden een minuutje uit. Bovendien was je altijd zeer betrokken en je hebt de branche in moeilijk economische tijden door de crisis weten te loodsen.”

Veel lof zei De Bruijn te hebben voor de betrokkenheid van De Boer, zowel op het gebied van beurzen als richting de belangrijkste stakeholders van RAI Vereniging: Amsterdam RAI en RDC. “Het is mede aan jouw inspanningen te danken dat de AutoRAI en de BedrijfsautoRAI in 2015 weer op de rails staan.”

Kundig bestuurder
Minister Schultz memoreerde aan het feit dat De Boer toen hij 12,5 jaar geleden aantrad als minister van het toenmalige V&W er nog op het allerlaatste moment in slaagde de Spoedwet Wegverbreding door de 1e Kamer te loodsen. “Mede daardoor hebben we nu het laagste fileniveau sinds 1998”. Als oud-college en een van zijn opvolgers kwalificeerde Schultz de scheidend algemeen voorzitter met volle overtuiging als een kundig bestuurder, als een betrouwbare samenwerker en als de perfecte ambassadeur.

Wapenfeiten
De belangrijkste wapenfeiten van De Boer op het gebied van toekomstbestendige mobiliteit zijn dat onder zijn voorzitterschap RAI Vereniging is gepositioneerd als een belangenbehartiger met visie en een missie die op grote waardering van de stakeholders kan rekenen. Als één van de founding fathers van het Formule E-Team heeft De Boer er aan bijgedragen dat Nederland inmiddels koploper is op het gebied van elektrisch rijden.

Verder is hij een bruggenbouwer gebleken om mobiliteit in ons land verder te verduurzamen. Tenslotte heeft De Boer zich breed ingezet voor de samenleving in diverse hoedanigheden: minister van V&W, havenwethouder van Rotterdam, voorzitter KNV en als voorzitter van de NVZ.