Hans de Boer VNO-NCW: ‘Geef mobiliteit ruim baan!’

18-11-2014

“De overheid moet beseffen dat vervoer geen last of een kwaad is. Mobiliteit maakt het leven efficiënter, de wereld groter en maakt een moderne samenleving mogelijk. Daarin past niet het opleggen van belemmerende belastingen. Investeer daarom als overheid meer in goede infrastructuur en geef mobiliteit ruim baan”.

Hans de Boer

Deze oproep deed VNO-NCW voorzitter Hans de Boer tijdens de RAI Verenigingsdag in Amsterdam RAI.

Daar ging De Boer als gastspreker, in aanwezigheid van een aantal prominente politici zoals oud-minister president Balkenende en minister Schultz van I&M, onder andere in op de relatie tussen mobiliteit en de economie, de samenleving, het milieu, de gebruikers en de overheid. Hij stelde vast dat mobiliteit door het vergroten van afstanden en (vervoerde) volumes ondernemerschap faciliteert en de welvaart bevordert: “er treedt dankzij mobiliteit een betere aanwending van resources op, zowel op de afzetmarkt(en) als de arbeidsmarkt.”

Innovatieve branche
Maar is mobiliteit ook gezond voor de samenleving en goed voor duurzaamheid? Niet per definitie, luidde zijn oordeel. “Denk aan de verkeersveiligheid, geluidsoverlast, brandstofverbruik, emissies… Maar juist daar liggen interessante uitdagingen en de branche heeft laten zien op al die punten over een zeer groot innovatief vermogen te beschikken. Auto’s zijn schoner, veiliger, stiller en zuiniger geworden, er zijn tegenwoordig tal van car sharing concepten en de autonoom rijdende auto dient zich aan.”

Duurzame autotax
De vraag in hoeverre mobiliteit gezond is voor de gebruiker is volgens De Boer lastiger te beantwoorden. “De fiets en E-bike natuurlijk wel.” Voor de auto geldt dat niet noodzakelijkerwijs vervolgde hij wijzend op oud-minister president Balkenende in de zaal. “Sinds hij in een wat duurdere auto mag rijden, is hij toch een paar kilo aangekomen.”

Waar mobiliteit in ieder geval wel goed voor is, is voor de overheid, beklemtoonde de VNO-NCW voorman. “De auto levert 20 miljard euro per jaar aan belastinginkomsten op, terwijl de overheid jaarlijks slechts 6 miljard euro uitgeeft aan alle vormen van infrastructuur. “ Hij zei in dit kader namens VNO-NCW, samen met RAI Vereniging, te pleiten voor duurzame autobelastingen in Autobrief 2.0.

Daarin zouden wat hem betreft de volgende punten moeten worden opgenomen: een uitfasering van de BPM; een EU-geharmoniseerd BTW-tarief; een eenvoudiger belastingregime; minder lokale regelgeving en een eenvoudiger en meer globaler systeem voor stimulering van CO2-arme voertuigen.