Van Eijck: ‘Meer investeringen nodig in logistiek en weginfrastructuur’

16-11-2015

Nu het weer beter gaat met de bedrijfswagensector, zijn investeringen in de weginfrastructuur volgens Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging absoluut noodzakelijk.

Hans de Boer en Steven van Eijck openen BedrijfsautoRAI 2015

Van Eijck kreeg tijdens zijn openingsspeech van de BedrijfsautoRAI 2015 bijval van gastspreker Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Die merkte op dat de verhouding tussen de sociale uitgaven en het geld dat gaat naar de verdienkracht van de economie is scheefgegroeid. ‘Dat moet anders in dit land’, aldus De Boer.

Beiden benadrukten tijdens de officiële openingsplechtigheid het belang om als land te blijven investeren in logistiek en weginfrastructuur. Van Eijck zei verheugd te zijn dat het weer goed gaat met de bedrijfswagensector.

“De economie trekt aan, orderportefeuilles zijn goed gevuld en de branche is weer terug op het investeringsniveau van 2008 (+30%). We zijn dus op de goede weg, maar als we ons land vooruit willen blijven helpen dan is die investering in infrastructuur absoluut nodig.” Van Eijck deed een oproep aan Hans de Boer om deze boodschap als werkgeversorganisatie te vertalen richting een volgend kabinet.

Werkmieren
De Boer sprak zijn waardering uit voor de technische vooruitgang die de transportsector de laatste jaren heeft doorgemaakt. “Ik zie u als de werkmieren van de economie. Met een omzet van bijna 20 miljard euro, 130.000 werknemers en een investeringsniveau van zo’n 10 miljard euro door de jaren heen, is deze branche goed voor 10 procent van alle bedrijfsinvesteringen die in Nederland worden gedaan.”

De Boer bevestigde, in reactie op de woorden van Van Eijck, dat kabinetten in Nederland te lang te weinig ambitie hebben getoond en dat de keuze vooral ligt op herverdelen en zo weinig mogelijk op de verdienkracht.

Eerst verdienen, dan verdelen
Hij rekende voor dat twee derde van de Rijksbegroting naar de sociale zekerheid, zorg en bijstand gaat. “Als je vervolgens kijkt naar de verdienkant, zoals infrastructuur, onderwijs, subsidies voor het bedrijfsleven ten behoeve van R&D, dan blijkt dat de uitgaven in een periode van 15 jaar zijn gedaald van 33 naar minder dan 20 procent. Terwijl iedereen weet dat het begint met verdienen. Daarna kun je pas gaan verdelen. Het kan niet zo zijn dat ik 3 tot 4 maanden moet vechten om een voorgestelde kabinetsbezuiniging van 180 miljoen euro op R&D van tafel te krijgen, terwijl een reparatie in koopkracht voor 65 plussers, waarmee een bedrag van één miljard euro is gemoeid, binnen een dag is geregeld. Dat moet anders in dit land!”