Nederlandse bedrijfswagenmarkt geeft weer gas

16-11-2015

Voor de Nederlandse bedrijfswagensector lijken alle indicatoren op groen te staan. In de eerste 9 maanden van dit jaar nam de totale verkoop van lichte en zware bedrijfswagens met 16 procent toe.

Dat geldt eveneens voor het wagenpark dat, dankzij aantrekkende investeringen inmiddels is gegroeid tot 1.045.000 voertuigen. Het positieve sentiment had eveneens een duidelijke weerslag op de afgelopen BedrijfsautoRAI 2015 waar het bezoekersaantal met 18 procent steeg tot 55.268 professionals.

De zojuist verschenen Factsheet Bedrijfsauto’s van het CBS laat nog eens in een nutshell zien hoe groot het belang is van deze voertuigen voor de logistieke sector in het algemeen en de Nederlandse economie.

Gezamenlijk legden Nederlandse bedrijfswagens in 2014 zo’n 27 miljard kilometer af. De bulk kwam voor rekening van bestelauto’s (61%), gevolgd door trucks (24%), trekkers (10%) en bussen (2%). Niet minder dan 80 procent van alle door trucks gereden kilometers komt voor rekening van transportbedrijven.

Verkooppotentie
Interessant is het om te zien hoe ons land het vergeleken met de andere EU-lidstaten doet. Dan blijkt dat de verkoop van nieuwe bedrijfsauto’s in Nederland in de eerste helft van dit jaar ruim vier maal zo hard groeide ten opzichte van het Europese gemiddelde. Namelijk met 73 procent versus 16 procent in de EU als geheel. En wie de cijfers goed bestudeert moet vaststellen dat er voor de komende periode nog een interessant verkooppotentieel in het verschiet ligt.

Na de economische crisis werd de aanschaf van nieuw materieel immers uitgesteld. Dat is goed zichtbaar in de gemiddelde leeftijd van de verschillende voertuigsegmenten. Lag de gemiddelde leeftijd van bestelwagens in 2005 nog op 6 jaar, op dit moment is dat ruim 8 jaar. De gemiddelde leeftijd van vrachtauto’s en trekkers liep in diezelfde periode op van respectievelijk 8,5 tot ongeveer 11 jaar en van 4,5 tot 6 jaar. Nu de sector de wind weer in de rug heeft en er meer geld is om te kunnen investeren, ligt een verjonging van het wagenpark en dus aantrekkende verkoopvolume voor de hand.