Ouderen rijden meer

13-11-2017

Particulieren legden in 2015 in totaal 91 miljard kilometer af met hun personenauto. Een toename van 6 procent ten opzichte van 2005, zo blijkt uit de uitgave Trends in Nederland 2017 van het CBS.

Per leeftijdscategorie zijn de verschillen echter groot. Het aantal autokilometers dat jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar met zijn allen reden daalde het afgelopen decennium namelijk met 4 procent tot 10,6 miljard. Terwijl de afstand die 65-plussers in die periode aflegden juist sterk groeide met 68 procent tot 14,2 miljard kilometer.

In Trends in Nederland valt verder te lezen dat 80 procent van de Nederlandse bevolking van 17 jaar of ouder inmiddels een autorijbewijs bezit. In de groep van 50- tot 60-jarigen is dat zelfs 90 procent. Alleen jongeren onder de 30 en ouderen boven de 75 jaar is het rijbewijsbezit verhoudingsgewijs lager.

9,7 miljoen autovakanties
Volgens dezelfde uitgave is de auto meest populaire vakantie vervoermiddel. Nederlanders boeken de laatste 25 jaar steeds vaker een vakantie over de grens. Ging het in 1992 nog om 11,4 buitenlandse vakanties. In 2016 was dit aantal met een factor 1,6 toegenomen tot bijna 18,0 vakanties. De auto is daarbij op afstand het meest favoriete vervoermiddel, met een groei van ongeveer 3 miljoen autovakanties tot 9,7 miljoen vorig jaar. Daarmee bezit de auto een aandeel van 54 procent op het totaal aantal vakantiereizen.