Circulaire economie maakt oneindig hergebruik mogelijk

20-10-2014

De huidige lineaire economie, waarin producten worden gekocht, verbruikt en weggegooid, is niet langer houdbaar, stelt Michel Schuurman, van MVO Nederland in de nieuwe editie GO!Mobility. Volgens hem zou een circulaire economie een oneindig hergebruik mogelijk maken. En het levert ook nog eens geld op. Uit berekeningen van TNO blijkt dat dit model Nederland tenminste 7,3 miljard euro per jaar oplevert en zo’n 54.000 banen schept.

Michel Schuurman MVO Nederland

Ecologische systemen bestaan als zolang de aarde om de zon draait. De natuur kent in feite geen afval, maar bestaat uit oneindige kringlopen, waarbij afval van de ene soort als voedingsbron dient voor de andere. De zon levert energie, laat planten groeien en doodgaan om de voedingsstoffen vervolgens te laten terugvloeien in de bodem.

Uitputting
En het werkt, zegt Michel Schuurman, programmamanager circulaire economie van MVO Nederland. “Toch kiezen mensen voor een lineaire benadering. We putten grondstoffen uit door het vervaardigen van producten die uiteindelijk weer worden weggegooid. Zodra er een nieuwe iPhone uitkomt, wil de bezitter de oude vervangen. Als de wasmachine kapot gaat moet er een nieuwe komen. En iedere keer als dit gebeurt, wordt een beroep gedaan op de eindige voorraad grondstoffen en komt er schadelijk afval in het milieu terecht.”

Sluiten kringloop
Een circulaire economie, die ontstaat door het sluiten van de biologische en technische kringloop, kan daar volgens hem een einde aan maken. Uitgangspunt daarbij is dat de ontworpen producten steeds terugkeren naar een fabrikant: de technische materialen worden vervolgens herwonnen voor oneindige recycling en de biologische materialen dragen bij aan het verbeteren van de land- en akkerbouw.

Ketenregisseur
MVO Nederland tracht als neutrale ketenregisseur partijen bij elkaar te brengen en het hele proces rondom het circulaire model te organiseren. Kijkend naar de mobiliteitsbranche wijst hij er op dat bijvoorbeeld Auto Recycling Nederland zeer goed bezig is. “Die zitten al op een recyclingpercentage van 95 procent. De vraag is dan: in hoeverre is het nodig om de aandacht te richten op die laatste 5 procent, of moet het accent liggen op het hergebruik van componenten? Want dat is de kern van de circulaire economie.”

Refurbished components
Een andere partij die, uitgaand van de technische kringloop, zeer actief is is Renault, zegt Schuurman. Zij behalen jaarlijks ongeveer 160 miljoen euro aan extra inkomsten met wat hij met een mooi woord ‘refurbished components’ noemt. Het gaat daarbij om componenten die, voordat een voertuig bij de shredder belandt, als second life onderdeel terugkeren in een nieuwe auto. Maar het is eveneens mogelijk om onderdelen op basis van de biologische kringloop terug te laten keren naar de natuur.

Hennep
Schuurman: “zo zijn de isolerende panelen aan de binnenkant van de portieren van BMW van hennep vervaardigd. Het is dan wel zaak deze componenten niet via het gebruik van lijmen of epoxyharsen te vervuilen, want dan kunnen ze later niet meer dienen als grondstof voor de landbouw. Dat vraagt om aangepaste Europese wetgeving, want ‘afval’ mag niet worden verkocht als grondstof.”

Lees GO!Mobility Magazine hier