Onderzoeken milieuzones zijn gemanipuleerd

17-10-2016

Ons land telt naar schatting 250.000 klassieke voertuigen. Dat betekent echter niet dat eigenaren van dit mobiel historisch erfgoed altijd het respect krijgen dat zij verdienen. Om oude voertuigen hangt het stigma van ‘vervuilend’ en in toenemende mate zijn bezitters er van niet meer welkom in veel binnensteden.

Bert Pronk van FEHAC maakt korte metten met de onterechte kritiek op klassiekers. De bijdrage aan luchtverontreiniging is met 0,01 procent volgens hem verwaarloosbaar. “En de cijfers en onderzoeken over milieuzones zijn bewust gemanipuleerd.”

Pronk zegt op basis van argumenten aan te kunnen tonen dat de vervuiling door klassiekers verwaarloosbaar klein is. Internationale onderzoeken geven aan dat de jaarkilometrages van klassieke voertuigen nog geen 10 procent bedragen van wat moderne auto’s rijden. “Daarmee komt de totale milieubelasting van een klassiek voertuig op ongeveer hetzelfde uit als een moderne auto. Geen factor van betekenis dus.”

Bovendien, vervolgt hij, Is de totale bijdrage van het wegverkeer aan de luchtverontreiniging nog geen 5 procent. “Door het rijden met klassieke voertuigen in zijn geheel te verbieden zou de luchtverontreiniging misschien met 0,01 procent dalen. Waar hebben we het over? Maatregelen moeten natuurlijk wel in verhouding staan tot de overlast die wordt veroorzaakt en proportioneel zijn.”

Feiten genegeerd
Hij zegt het te betreuren dat in een aantal overheidsdossiers de feiten er niet of nauwelijks toe doen. “Samen met andere partijen is aangetoond dat herinvoering van de MRB voor klassieke voertuigen niets oplevert. Er zijn meerdere alternatieve voorstellen gedaan die voor voertuigeigenaren nauwelijks last opleveren maar wel geld genereren voor de schatkist. Daar is niets mee gedaan.” 

Gemanipuleerd
Iets vergelijkbaars is volgens Pronk het geval bij milieuzones. “Cijfers en onderzoeken zijn bewust gemanipuleerd. Daarbij gaat het niet eens meer om feiten, maar om emoties en framing. Telkens verschijnen er in de media berichten die suggereren dat slechte luchtkwaliteit de gezondheid ondermijnt en dat als gevolg hiervan jaarlijks 400.000 mensen sterven. Pure bangmakerij, want wie even de CBS-site raadpleegt ziet dat er in Nederland helemaal geen 400.000 sterfgevallen per jaar zijn. Laat staan als gevolg van slechte luchtkwaliteit.”

Leeftijdsgrens 30 jaar
Pronk besluit dat er een eenduidige definitie voor klassieke voertuigen moet komen waarop vervolgens het beleid wordt gebaseerd. “En de leeftijd waarop een voertuig de status van klassieker krijgt moet 30 jaar zijn!”

Het volledige artikel leest u in GO!Mobility Magazine 4/2016.