ACEA: truck platooning in 2023 technisch haalbaar

13 oktober 2017

Vorig jaar nam Nederland als voorzitter van de Raad van de Europese Unie het voortouw in het organiseren van de European Truck Platooning Challenge. Dit initiatief demonstreerde dat het technisch mogelijk is om met platoons van dezelfde fabrikant Europa te doorkruisen. Het volgende doel is om multi-merk platooning mogelijk te maken.

Vanuit technisch perspectief verwacht de truckindustrie dat dit rond 2023 zeker mogelijk moet zijn, maar daarbij hangt veel af van beleidsmakers en politici, stelt Erik Jonnaert, secretaris-generaal van ACEA in zijn gastcolumn in ons GO!Mobility Magazine.

Truck platooning, waarbij twee of meer vrachtwagens geautomatiseerd in colonne achter elkaar rijden, waarbij het voorste voertuig de snelheid en route bepaalt, vertaalt zich volgens hem in brandstofbesparingen tot 10 procent, en dus in een effectief lagere CO2 uitstoot.

Omdat remmen automatisch en onmiddellijk gebeurt, draagt truck platooning ook bij tot het verbeteren van de verkeersveiligheid. Tevens levert platooning besparingen voor het bedrijfsleven op, omdat het de doorstroming van het vrachtverkeer bevordert en goederen daarmee sneller op hun bestemming komen.

Nieuwe wetgeving
Voorwaarde is wel dat Europa eerst aangepaste wet- en regelgeving ontwikkelt om grensoverschrijdend platoonen mogelijk te maken, zegt de ACEA-topman. ‘En dat is precies waarom beleidsmakers en politici net zo’n belangrijke rol spelen in het halen van de 2023 deadline als onze technici en ingenieurs. Zij zullen voor platooning nieuwe regels moeten opstellen, bestaande wetgeving aanpassen en vooral werken aan harmonisering op Europees en internationaal niveau.’

Actieplan
Om hen te helpen heeft ACEA recent een actieplan gepresenteerd dat een overzicht biedt van de noodzakelijke stappen om platooning met verschillende merken in de nabije toekomst mogelijk te maken, zonder dat daar specifieke uitzonderingsbepalingen voor nodig zijn. Jonnaert: ‘Platooning is voor internationaal transport natuurlijk alleen maar interessant als grenzen geen barrière vormen, dus dat is voorlopig onze prioriteit. Daarna kunnen we pas overwegen om de chauffeurs van volgvoertuigen te laten rusten, en volledig autonome trucks zullen pas veel later volgen. Momenteel verkennen wij als Europese truckindustrie samen met de logistieke sector al mogelijke business cases.’

CO2-bonussen
Hij wijst er nadrukkelijk op dat er enkele belangrijke voorwaarden voor platooning zijn die buiten de invloed van de voertuigindustrie vallen. ‘Daarom is het eveneens van groot belang om de samenwerking tussen alle betrokken partijen te versterken. Denk daarbij niet alleen aan transporteurs en wegbeheerders, maar ook aan verzekeraars, regelgevers en beleidsmakers in het bijzonder.’

Tegelijkertijd, besluit hij, moeten overheden maatregelen invoeren om de marktopname van platooningtechnologie te stimuleren. ‘Denk bijvoorbeeld aan tol- en belastingkortingen, CO2-bonussen of meer flexibiliteit in de rij- en rusttijden van chauffeurs. Want de techniek die is er in 2023, daar ben ik van overtuigd, nu het juiste beleid nog!’