Forse daling voertuigemissies door wegverkeer

17-09-2014

De uitstoot van schadelijke stoffen door het wegverkeer blijft, mede dankzij de voortdurend aangescherpte emissienormen, flink dalen. Dit blijkt uit de nieuwe editie Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2014 – 2015 van RAI Vereniging en BOVAG.

Mobiliteit in Cijfers Auto's 2014 2015

Sinds 1990 is de uitstoot van koolmonoxide (CO) met 59 procent verminderd. De afname van stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes (MP10) bedroeg respectievelijk 64,5 en 66,0 procent, terwijl voor de emissie van vluchtige organische stoffen sprake was van een reductie met 87,0 procent.

Dat het Nederlandse wagenpark steeds schoner wordt hangt nauw samen met de invoering eind jaren tachtig en begin jaren negentig van Euro-normen voor personen- en vrachtwagens. Nieuwe typen personenauto’s (zowel benzine als diesels) moeten sinds 1 september dit jaar al voldoen aan de strengste Euro 6 normen. Dit betekent dat de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals koolmonoxide (CO), koolwaterstof en stikstofoxide (HC + NO2) en kleine deeltjes (PM10) inmiddels verwaarloosbaar klein is. Alle nieuwe vrachtwagens voldoen al sinds 1 januari dit jaar aan de Euro VI norm.

CO2-reductiekampioen
Uit Mobiliteit in Cijfers Auto’s valt bovendien af te lezen dat het wegverkeer ook op het gebied van CO2 reductie (CO2 is overigens geen schadelijke stof) een belangrijke winst heeft geboekt. Bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in 2007 nog 165 gram per kilometer, in 2013 was dit nog 109,1 gram, een vermindering met 34 procent. Met dit cijfer mag Nederland zich, ook binnen Europa, ‘CO2-reductiekampioen’ noemen. Na ons land volgen als best presterende EU-lidstaten achtereenvolgens Griekenland (111,9 gr.), Portugal (112,2 gr.), Denemarken (112,7 gr.) en Frankrijk (117,4 gr.) Letland sluit de rijen met een gemiddelde CO2-uitstoot van 147,1 gram.

Driekwart A-labels
De goede milieuprestaties van het Nederlandse voertuigpark weerspiegelt zich eveneens in de verhoudingen van de verschillende energielabels van nieuw verkochte auto’s. Bijna negen van de tien nieuwe personenauto’s was vorig jaar voorzien van een A (72%) of B-label (17%).

Naast informatie over milieuprestaties en duurzaamheid geeft Mobiliteit in Cijfers Auto’s uitgebreid inzicht in het bezit en gebruik van personen- en bedrijfswagens, registraties, onderhoud en fiscale aspecten. De uitgave is te downloaden en online in te zien op: http://www.bovagrai.info/auto/2014/