Nederlands recyclingsysteem fietsaccu’s komt op toeren

14-09-2015

Het collectieve inzamelsysteem voor e-bike accu’s, dat op initiatief van afdeling Fietsen van RAI Vereniging per 1 januari 2014 in werking is getreden, heeft een vliegende start doorgemaakt.

Ton fietsbatterij

In datzelfde jaar werd 87.000 kilo aan fietsaccu’s ingezameld. Dat komt overeen met ruim 26.000 accu’s.

Dit nieuwe inzamelnetwerk, waarbij consumenten hun afgedankte fietsaccu’s bij fietsdealers kunnen inleveren, werd met ondersteuning van Stibat (Stichting Batterijen) opgezet.

Bij dit collectief hebben zich nagenoeg alle fietsfabrikanten/importeurs aangesloten, waarmee een volledige marktdekking in zicht komt.

Eenvoudig inleveren
Jaarlijks verschijnen ongeveer 220.000 elektrische fietsen op de markt. Fietsproducenten en -importeurs hebben een innameplicht. Alleen beschikten zij toen nog niet over een netwerk om accu’s veilig en verantwoord in te zamelen en te verwerken. In samenwerking met Stibat is daarom een inzamelnetwerk via de fietsdealers opgezet. Dit betekent dat consumenten hun oude fietsaccu’s daar nu voortaan eenvoudig kwijt kunnen.

Koploper
Nederland behoort overigens volgens Stibat, samen met België en Duitsland, tot de koplopers in batterijrecyling. In totaal werden in ons land vorig jaar meer dan 3 miljoen kilo batterijen ingezameld via de 24.000 inleverpunten van Stibat. Afgezet tegen het aantal op de markt gebrachte batterijen staat dit gelijk aan 44,6 procent; bijna twee maal zo veel als de Europees vastgestelde inzameldoelstelling van 25 procent.