Investeringsfonds smart e-mobility krijgt steun Nederlandse overheid

14-09-2017

Nederland heeft met Californië een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de ontwikkelingen rondom slimme mobiliteit financieel te ondersteunen en te versnellen.

Hiervoor is het ‘Coast to Coast Sustainainable Impact Fund’ (C2C SIF) opgericht, een financieel investeringsfonds dat zich richt op veelbelovende investeringskansen op het gebied van slimme mobiliteit.

Het fonds krijgt een totale omvang van 20 miljoen euro, waaraan de Nederlandse overheid 10 miljoen euro bijdraagt.

 

Initiatiefnemer is fondsbeheerder Tacstone. Volgens Cees-Willem van Rooij, fondsmanager van C2C SIF en partner bij Tacstone, behoren Nederland en Californië tot de koplopers als het gaat om smart e-mobility. Hij wijst in dit verband op een recent onderzoek van Roland Berger dat 11 landen omvat en waaruit blijkt dat Nederland wat betreft infrastructuur, regelgeving en interesse van automobilisten en de invoering van autonoom en elektrisch rijden op nummer één staat. ‘Als trans-Atlantisch fonds wil C2C SIF die koppositie in beide regio’s versterken.’

Publiek privaat partnership
Het fonds komt voort uit het succesvolle publiek-private partnership programma Coast to Coast (www.coast2coastev.org/), waaraan diverse Nederlandse en Californische publieke en private partijen zijn verbonden. Mede vanuit dit partnership en het netwerk van de aangesloten (internationale) partijen dienen zich, zegt Van Rooij, talrijke investeringskansen aan die het starten van het dedicated financieel programma C2C SIF rechtvaardigen.

Slimme mobiliteitsdiensten
Te denken valt daarbij aan een breed scala aan diensten die zijn op te zetten rondom intelligent rijden. Voorbeelden van mogelijke investeringen in het fonds zijn combinaties van hard- en software ten behoeve van duurzame mobiliteit, mobility services, zelfrijdende voertuigen, slimme infrastructuur- en netwerk oplossingen tot en met energieopslag en het oplossen van parkeerproblemen.

Van Rooij: ‘het interessante is dat het fonds voor de helft wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid met een voor corporate investeerders gunstige terugbetalingsregeling. Voor de andere helft is C2C SIF op dit moment in gesprek met diverse strategische partijen/investeerders die interesse tonen in een gezamenlijke participatie in smart e-mobility.’

Belang leden RAI Vereniging
Hij wijst er op dat het fonds ook voor leden van RAI Vereniging interessant kan zijn. ‘Bij veel leden van RAI Vereniging ligt de focus immers op innovatie in de sector slimme mobiliteit. Gezien de raakvlakken die dit fonds dus heeft met hun business case denk ik dat het voor hen uit strategisch oogpunt gezien van belang is om kennis te maken met C2C SIF.’

Meer informatie over het fonds is verkrijgbaar via: www.c2csif.com of door contact op te nemen met Cees-Willem van Rooij, tel. 035-6422730.