Platform Toekomstbestendige Mobiliteit ontvouwt eerste actieplannen

26-08-2014

Onlangs heeft RAI Vereniging het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) omgedoopt tot het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM). De verbreding van het platform maakt het mogelijk om ook andere (dan elektrische) nieuwe voerttuigtechnologieën en -innovaties te stimuleren. Inmiddels heeft PTM met een aantal concrete activiteiten een vliegende start gemaakt.

snelweg avond

Breed
Quirijn Teunissen, coördinator van PTM, legt uit dat het platform een zo breed mogelijk palet aan kansrijke technieken en mobiliteitsinnovaties bij hun marktintroductie wil ondersteunen.

Te denken valt aan rijden op (groen)gas en waterstof. Daarnaast is PTM nauw betrokken bij de verschillende initiatieven op het gebied van ICT en connected cars. Teunissen: “minister Schultz heeft al aangegeven dat Nederland de ambitie heeft om een proeftuin voor zelfrijdende auto’s te worden. Dus ook daarin wil PTM een voortrekkersrol vervullen.”

Nationaal Forum Brandstoffenmix
Om de toekomstige technieken maximaal te benutten heeft PTM een aantal werkgroepen opgericht, zoals de werkgroep ‘Waterstof’, ‘Veilig werken aan….’, ‘Communicatie’ en ‘Light Electric Vehicles’. Verder staan, vervolgt Teunissen, voor dit jaar al een aantal activiteiten en informatiebijeenkomsten gepland waarbij PTM zich nadrukkelijk zal presenteren.

Zo organiseert PTM op 7 oktober tijdens de vakbeurs Ecomobiel in Rotterdam, in samenwerking met GroenGasMobiel, NWBA, DOET, het ministerie van I&M, het 'Nationaal Forum Brandstoffenmix'. Een uitgelezen moment om kennis te nemen van de totstandkoming en de inhoud van de ‘Duurzame brandstoffenvisie’ die recentelijk aan staatssecretaris Mansveld is aangeboden.

Activiteiten en themabijeenkomsten
Andere PTM-initiatieven die voor de komende maanden op de agenda staan zijn: de themamiddag ‘Intelligente Transportsystemen: waar staan we en waar gaan we heen?; de informatiebijeenkomst ‘De zelfrijdende auto’; het congres ‘Toekomstbestendige Mobiliteit’ tijdens AutoRAI 2015 en de themamiddag ‘Light Electric Vehicles’.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van PTM staat open voor leden van RAI Vereniging, terwijl niet-voertuigfabrikanten of –importeurs die wel actief zijn in (toekomstbestendige) mobiliteit ‘bijzonder lid’ kunnen worden.

Meer info over PTM is te vinden op www.platformtoekomstbestendigemobiliteit.nl.