Nederland voorop met recyclingsysteem fietsaccu’s

26-08-2014

Met het collectieve inzamelsysteem voor e-bike-accu’s, dat sinds 1 januari op initiatief van afdeling Fietsen van RAI Vereniging in werking is getreden, vervult Nederland binnen Europa een voortrekkersrol.

recyclingsysteem fietsaccu

Alleen Duitsland kent een vergelijkbaar systeem, vertelt Robert Rozenberg, die als project manager bij Stibat verantwoordelijk is voor het opzetten van dit nieuwe systeem.

Eucobat 
Rozenberg benadrukt dat Nederland, samen met België en Duitsland, tot de koplopers behoort op het gebied van batterijrecycling. Als het gaat om de inzameling van accu’s voor e-bikes is de rol van Nederland en Duitsland binnen Europa zelfs uniek te noemen.

Daarbij wijst hij op de recente oprichting van Eucobat, dat als Europees expertisecentrum voor accu’s beoogt om de aanwezige knowhow zoveel mogelijk uit te wisselen en te delen met andere EU-lidstaten.

“Binnen dit platform zal Stibat het Nederlandse recyclingsysteem voor fietsaccu’s uiteraard uitgebreid onder de aandacht brengen. Het zou natuurlijk prachtig zijn als ons unieke systeem als blauwdruk gaat dienen en navolging krijgt in de rest van Europa.”

Collectieve aanpak Nederland
Inmiddels hebben zich tien fietsfabrikanten/importeurs bij dit collectief aangesloten en komt een volledige marktdekking in het vizier. Stibat verwacht dit jaar zo’n 83.000 kilo aan e-bike-accu’s in te zamelen en die een tweede leven te kunnen geven.

Het inzamelen van accu’s of batterijen in het algemeen is op zich niet nieuw. Dat is immers, zo staat in het Besluit Beheer Batterijen, al vele jaren verplicht. Fietsaccu’s, die vallen onder ‘aandrijving van een voertuig’ en daarmee tot de categorie ‘industrieel’ zijn volgens Rozenberg echter een hoofdstuk apart.

Voor die accu’s geldt namelijk geen inzamel-, maar wel een innameverplichting. Dit betekent fietsfabrikanten en importeurs, oude accu’s van consumenten moeten innemen. Om te voorkomen dat er een baaierd aan individuele inzamelsystemen zou gaan ontstaan is vorig jaar in samenspraak met RAI Vereniging besloten om dit collectief te gaan regelen.”

Naast de wettelijke verplichting hadden fietsfabrikanten nog twee belangrijke motieven om met Stibat in zee te gaan, verduidelijkt Rozenberg. “Op die manier willen ze namelijk hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat accu’s in het milieu terecht komen. Bovendien wilden fietsfabrikanten een systeem dat eenvoudig is voor zowel dealer als consument en is het dus efficiënter en goedkoper op hiervoor een gezamenlijke infrastructuur op te zetten.

Inzameltonnen
Bij ruim 1.700 inzamelpunten (fietsdealers) staan inmiddels speciale tonnen waarin de winkeleigenaren oude accu’s van consumenten kunnen deponeren. Zodra een ton vol is haalt STIBAT die binnen tien werkdagen op. Als het gaat om grotere volumes dan haalt Stibat die apart op bij de service centra van de deelnemers. Stibat beschikt over een vijftal vrachtwagens die permanent door het land rijden om zowel fietsaccu’s als consumentenbatterijen op te halen.