Minder brandstofverbruik ondanks groeiende mobiliteit

22-08-2016

Het brandstofverbruik door verkeer en vervoer is tot 2008 voortdurend toegenomen. Daarna was sprake van een kentering. Belangrijkste oorzaak: de opmars van zeer zuinige en elektrische auto’s. Met positieve gevolgen voor de uitstoot van schadelijke stoffen en de luchtkwaliteit. Een en ander blijkt uit de nieuwe editie Transport en Mobiliteit 2016 van het CBS.

Transport en Mobiliteit 2016

Volgens het CBS leggen Nederlanders gemiddeld 32 kilometer per dag af, waarvan driekwart (73%) met de auto. Het aandeel woon-werkverplaatsingen op een doordeweekse dag bedraagt inmiddels 10 miljoen.

Wegverkeer schoner
Energiezuinige auto’s hebben er echter voor gezorgd dat het brandstofverbruik, ondanks de toenemende mobiliteit, geleidelijk daalt en het wegverkeer per saldo schoner is geworden. Zo nam het verbruik van diesel sinds 2008 met zo’n 18 procent af en daalde het benzineverbruik met bijna 4 procent. Ook het gebruik van LPG is de afgelopen 7 jaar ongeveer gehalveerd.

Nederland telt nu bijna 211.000 elektrische of hybride personenauto’s. Dit aantal is sinds begin 2015 met 35 procent gestegen. De grootste stijging deed zich voor bij de plug-in hybrides. Deze categorie liet, mede dankzij het gunstige fiscale regime, meer dan een verdubbeling zien.

Forse daling oude diesels
Het CBS meldt dat het aantal oude dieselauto’s in ons land sinds begin 2010 met 67 procent is afgenomen. Het gaat hier om dieselauto’s van vóór 2001. In die periode hebben drie grote gemeenten (Rotterdam, Den Haag en Utrecht) maatregelen doorgevoerd om deze voertuigen te weren. In Utrecht en Rotterdam was de daling het sterkst.

Begin dit jaar was ruim 1 procent van alle personenauto’s en 11 procent van de bestelauto’s een oude diesel. Het aantal op deze brandstof rijdende personen- en bestelauto’s van vóór 2001 daalde van 570 duizend in 2010 tot 189 duizend in 2016. Ter vergelijking: het aantal op benzine rijdende bestel- en personenauto’s van vóór 2001 halveerde en daalde dus minder hard.

In Transport en Mobiliteit valt verder te lezen dat de totale emissies in het wegverkeer sinds 1990 met tientallen procenten zijn afgenomen. De editie is hier te downloaden.