ARN-recyclingprestatie naar 97 procent

22-08-2016

ARN heeft het afgelopen jaar een recyclingprestatie van 97 procent gerealiseerd. Dat is ruim meer dan de 95 procent die de Europese autowrakkenrichtlijn voor 2015 voorschrijft. Dit blijkt uit het zojuist verschenen duurzaamheidsverslag van ARN.

Volgens ARN-directeur Arie de Jong vormt deze mijlpaal het bewijs dat autorecycling iets is dat uitsluitend realiseerbaar is via nauwe samenwerking. “Daar ben ik trots op. De bijdrage van de PST-fabriek in de totale recyclingprestatie van Nederlandse autowrakken wordt met de proeven die ARN vorig jaar heeft gedaan voor het eerst goed zichtbaar.”

De fabriek is er, met het verwerken van zo’n 40.000 ton shredderafval, vorig jaar in geslaagd, de laatste lastigste 12 procent te behalen van de nu gerealiseerde 97 procent.

De Jong: “Daarmee is de installatie een onmisbare schakel in de keten die nodig is om te kunnen blijven voldoen aan de 95 procent recyclingdoelstelling. De keten is volwassen geworden en met het 5-jarige bestaan van de PST-fabriek is de installatie definitief uit de opstartfase. Het is ons streven om naast verlaging van de kosten, de opbrengsten van de fabriek te verhogen door het vervaardigen van hoogwaardiger materialen. Op die manier leveren wij ook een echte bijdrage aan de circulaire autorecyclingketen.”

Verlaging recyclingkosten
ARN blijft als uitvoeringsinstantie de komende jaren, in nauwe samenwerking met de ketenpartners, de regie voeren in de autorecyclingketen. ARN en opdrachtgever RAI Vereniging hebben hun overeenkomst vorig jaar met vijf jaar verlengd. Onderdeel van de hernieuwde afspraken is de verplichting om de recyclingkosten over de gehele keten verder omlaag te blijven brengen. Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging, over die samenwerking: “RAI Vereniging en haar leden besteden zelf veel aandacht aan verduurzaming van de mobiliteitsbranche. De toegevoegde waarde voor ons is dat ARN veel meer is dan een uitvoeringsorganisatie, het is een kennisinstituut dat een belangrijke bijdrage levert aan verduurzaming van de branche.”

Download: ARN Duurzaamheidsverslag 2015