RAI Vereniging via SIMS aangesloten bij landelijke ITS-Tafels

10-08-2015

Om op het hoogste niveau te spreken over de randvoorwaarden bij Intelligente Transport Systemen (ITS) en de implementatie van smart mobility zowel nationaal als internationaal te versnellen, kent Nederland zeven zogeheten ‘ITS Ronde Tafels’.

ITS

Stichting SIMS is één van de gesprekspartners die, namens BOVAG en RAI Vereniging, aan drie daarvan aanschuift om samen met de markt, kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties de verschillende ITS-ambities te verwezenlijken.

De omarming van ITS neemt internationaal een grote vlucht. Binnen Europa is het platform C-ITS de plaats waar beleidsvoorbereiders, auto-industrie, ICT-producenten, providers, dienstverleners en infrastructuurbeheerders zich gezamenlijk buigen over de voorwaarden voor toepassing van ITS.

Nederland wil binnen de EU, maar ook wereldwijd, daarbij een voortrekkersrol vervullen. Dus zullen de ontwikkelingen in ons land moeten passen binnen deze internationale context. Vandaar dat binnen de landelijke ITS Ronde Tafels zo ongeveer alle partijen ‘die er toe doen’ op alle denkbare niveaus zijn vertegenwoordigd: nationaal, provinciaal, stedelijk en van automotive branche, weginfra, dienstensector, providers, ICT tot en met onderwijs en wetenschap.

Thema’s
SIMS is gesprekspartner aan de Juridische Tafel, de Human Behaviour Tafel en de Standaardisatie Tafel (Dutch Profiles). Hoofdthema aan de Juridische Tafel is de vraag: hoe is het allemaal geregeld met de privacy van de data die auto’s gebruiken? Wie heeft wanneer de zeggenschap over de data en hoe zit het met de aspecten rondom de aansprakelijkheid?

Tijdens de Human Behaviour Tafel staat uiteraard de bestuurder centraal. Het gaat er immers om dat de automobilist ook daadwerkelijk de aanbevelingen om wegen beter te benutten gaat uitvoeren.

Bij de Standaardisatie Tafel gaat het er om alle dienstverlenende partijen rondom ITS met elkaar volgens vaste standaarden te laten communiceren. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met en aansluiting gezocht bij internationale standaarden. We willen tenslotte ook auto kunnen blijven rijden over de grens.

Meer informatie over de landelijke ITS Ronde Tafels www.ditcm.eu/its-round-tables.

Zie ook ons dossier ITS en Slimme Mobiliteit