Kwart huishoudens bezit twee auto’s of meer

11-08-2015

Nederland telt ruim 8 miljoen personenauto’s. Van dit totaal heeft 25 procent van alle huishoudens er twee of meer in zijn bezit.

Factsheet Verkeer in Nederland in Cijfers

De gemiddelde leeftijd van een automobilist is 51 jaar. Meestal zijn dat mannen. Zij bezitten 64 procent van alle auto’s, terwijl dat percentage bij vrouwen op 36 ligt.

Een en ander blijkt uit de nieuwe factsheet ‘Verkeer in Nederland in cijfers’, die is samengesteld door het CBS en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Uit de Factsheet valt af te leiden dat alle motorvoertuigen tezamen in ons land de afgelopen tien jaar in totaal 2,6 procent meer kilometers hebben afgelegd. Die relatief beperkte toename kwam vooral voor rekening van bestelwagens, die per saldo ongeveer twee maal zoveel kilometers zijn gaan rijden. Daar stond de afgelopen zes jaar weer een daling tegenover van 9,5 procent voor het kilometrage dat zware vrachtvoertuigen afleggen.

Bussen en trucks rijden gemiddeld bijna 60.000 kilometer per jaar, bestelauto’s ongeveer 18.000 kilometer, personenauto’s zo’n 13.000 en motoren een kleine 4.000.

Leeftijd voertuigbezitters hoog
Opvallend is verder dat de gemiddelde leeftijd van voertuigbezitters verhoudingsgewijs hoog is. Voor eigenaren van een brommobiel is die leeftijd het hoogst, namelijk 58 jaar, gevolgd door motorrijders (48 jaar), snorfietsers (47 jaar) en bromfietsers (44 jaar).