Forse daling emissies stikstofoxiden en fijnstof door wegverkeer

10-08-2015

Ondanks de toename van het aantal voertuigkilometers, met ruim een derde sinds 1990, zijn de emissies van stikstofoxiden en fijnstof door het Nederlandse wegverkeer de afgelopen 25 jaar fors gedaald.

Transport en Mobiliteit 2015

Volgens de nieuwe CBS-uitgave ‘Transport en Mobiliteit 2015’ bedroegen de dalingen respectievelijk 80 en bijna 70 procent.

Het CBS tekent daarbij wel aan dat de uitstoot van het voor de volksgezondheid overigens niet schadelijke CO2 tot 2009 nog wel een opgaande lijn vertoonde.

Daarna is de trend licht dalend dankzij de aanschaf van meer zuinige auto’s, onder andere met een hybride/elektrische aandrijving.

Bijdrage BBP 8,5%
Uit Transport en Mobiliteit 2015 valt af te lezen dat het wegverkeer jaarlijks in totaal 146 miljard kilometers aflegt, waarvan 120 miljard voor rekening komt van het personenvervoer en 26 miljard betrekking heeft op vrachtverkeer, inclusief bestelwagens.

 

In Nederland zijn personenauto’s verantwoordelijk voor 78 procent van het totaal aantal gereden kilometers. Bestelauto’s hebben een aandeel van 11 procent, vrachtwagens 6 procent, brommers en motoren elk 2 procent en bussen 1 procent.

Transportactiviteiten verschaffen werkgelegenheid aan 800.000 mensen in ons land en leveren een bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product van 8,5 procent.

Filedruk lager
Hoewel ons land een hoge filedruk kent, hebben maatregelen om de wegen te ontlasten de laatste jaren effect gesorteerd, stelt het CBS. Zo is in de avondspits de vertraging gereduceerd met 5 procent en in de ochtendspits met 3 procent.