Nieuw stadsconcept moet succes tweewielers vervolg geven

16-06-2015

Het aantal verplaatsingen per fiets in de stad is tweemaal zo groot als met de auto. Toch moeten tweewielers het in de binnenstad doen met een smalle rijstrook die vaak ook nog in twee richtingen wordt bereden. “Aan die onrechtvaardigheid moet een eind komen”, zegt Ton Hendriks, verkeerskundige van de ANWB in GO!Mobility.

fietsinfrastrcutuur

De ANWB is daarom een grootschalige studie gestart naar een slimmere indeling van binnensteden dat moet leiden tot een betere balans tussen verkeer en openbare ruimte en recht doet aan de positie van de fiets in de stad.

De ANWB heeft een aantal gerenommeerde adviesbureaus opdracht gegeven onderzoek te doen naar zogeheten ‘robuuste stedelijke routestructuren’. Die moeten zorgen voor een slimmere, en betere bereikbaarheid van binnensteden, voor al het stadsverkeer. De steden worden daarmee veiliger, schoner en, leefbaarder.

Bij het onderzoek zijn drie grotere pilotsteden betrokken die ieder kampen met hun eigen specifieke fietsgerelateerde problemen: Utrecht, Rotterdam en Helmond.

Een andere belangrijke pijler voor het onderzoek vormen drie partijen – een expertgroep, stakeholders en ANWB-leden - die op basis van hun deskundigheid hun (praktijk)ervaringen delen, ideeën aanleveren en mogelijke oplossingen aanreiken. De expertgroep bestaat uit o.a. stedenbouwkundigen, mensen vanuit de pilot-steden en vertegenwoordigers van de Fietsersbond. Tot de stakeholders behoren organisaties als Fietsberaad, RAI Vereniging en BOVAG, en verschillende gemeenten. En tenslotte worden de ANWB-leden uitgebreid geraadpleegd via interviews, bijeenkomsten, online media en enquêtes.

Fundamentele keuzes
Volgens Hendriks is het volledig anders inrichten van de totale openbare ruimte in de binnenstad waarschijnlijk de enige oplossing. “Met lapmiddelen kom je er niet. Het is daarom nodig om fundamentele keuzes en afwegingen te maken. Wellicht betekent dit het weren van auto’s op bepaalde wegen. Andere aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: ga je bepaalde vervoermiddelen mengen of juist scheiden? Moet de echte binnenstad een voetgangersgebied zijn en/of blijven of moeten fietsers daar eveneens toegang toe krijgen? In hoeverre is het nodig de hele openbare ruimte anders in te richten of alleen de verkeersruimte?”

Nieuwe stedelijke ontwerpmethodiek
Uiteindelijk moet de studie een nieuwe stedelijke ontwerpmethodiek opleveren die recht doet aan alle vervoerswijzen. Dus ook voor de motorfiets, de auto en het vrachtverkeer. Hendriks verwacht dat het onderzoek eind dit jaar zal zijn afgerond.

RAI Vereniging is als één van de stakeholders ook bij het project betrokken. “Hun ideeën en aanbevelingen zullen wij uiteraard graag in onze plannen verwerken. Het is de bedoeling dat het onderzoek straks beschikbaar komt voor iedereen die er zijn of haar voordeel mee wil doen, zoals gemeenten, overheden, de politiek, ontwerpers….”

Lees GO!Mobility Magazine