Fiets wordt smart bike

16-06-2015

Intelligente Transport Systemen (ITS), smart mobility en coöperatieve veiligheidssystemen etc. In de autowereld zijn deze begrippen inmiddels volledig ingeburgerd. Maar hoe zit het met de fiets? TNO heeft onlangs in Helmond een prototype van een communicerende slimme fiets gedemonstreerd.

Smart Bike TNO

TNO heeft hoge verwachtingen van de communicerende intelligente fiets. Deze fiets is voorzien van een computer en tal van sensoren die er voor zorgen dat de berijder een waarschuwing krijgt zodra, op onoverzichtelijke kruispunten, een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan.

Ook de automobilist krijgt bij een naderende fietser een signaal. Indien nodig remt de auto vanzelf. Onderlinge communicatie tussen fiets, auto en de weg moet zo ongevallen vermijden.

Aan het project is ruim een jaar gewerkt, vertelt Esra van Dam, Scientist Innovator bij TNO Helmond, in de nieuwe editie van GO!Mobility Magazine. In de proefopstelling bleek het concept volgens haar prima te functioneren.

Hoe groot de effecten zijn op de verkeersveiligheid zal pas in een later stadium van het project duidelijk worden. Dat het kan leiden tot een substantiële daling van het aantal fietsongelukken lijkt evident.

Trillende handvatten
Belangrijk onderdeel van het systeem is een zogeheten Road Side Unit, een communicatiekastje met een radar en een computer dat ergens op een kruispunt is opgesteld. De radar detecteert de fietser en stuurt auto’s die zijn uitgerust met een communicatiesetje zodra ze in de buurt komen een signaal dat er een fietser nadert met een bepaalde snelheid. Op dat moment berekent de auto direct of er mogelijk een gevaarlijke situatie gaat ontstaan. Is dat het geval dan stuurt de auto een waarschuwingsbericht naar de fietser. Die ziet dat op het display op het stuur en voelt dat aan het trillen van de handvatten. Van Dam: “beide partijen kunnen vervolgens tot actie overgaan. En negeert de automobilist het waarschuwingssignaal, dan remt de auto automatisch.”

Maatschappelijke acceptatie
De komst van de smart bike lijkt dus een kwestie van tijd. De technische implementatie zal geen problemen opleveren. De kosten zullen, er van uitgaande dat primair e-bikes er mee zullen worden uitgerust, waarschijnlijk erg meevallen. Voorlopige schattingen gaan uit van 100 tot 200 euro per fiets. Rest de vraag of de consument zit te wachten op deze nieuwe ontwikkeling. Van Dam: “TNO Human Factor in Soesterberg is bezig de functionaliteit en de maatschappelijke acceptatie van de slimme fiets in kaart te brengen en te inventariseren hoeveel mensen er gebruik van willen maken, wat de veiligheidswinst is etc. Die evaluatie moet eind dit jaar bekend zijn.”