‘Data en info zijn het bloed van nieuwe mobiliteitsdiensten’

16-06-2015

Ruim 5 jaar geleden is SIMS (Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobiliteitssector) op initiatief van RAI Vereniging en BOVAG opgericht om te komen tot een gestandaardiseerd data- en informatiebeleid voor de mobiliteitssector.

Leo Bingen

In het hele traject dat moet leiden tot (inter)nationale ITS-standaarden, vertegenwoordigt SIMS de hele sector. ‘Het ontwikkelen van uniforme normen voor die zogeheten ‘big data’ is enorm belangrijk’, zegt directeur Leo Bingen. ‘Informatievoorziening stopt immers niet bij de grens.’

Connected voertuigen zijn booming business, stelt Bingen vast in de nieuwste editie GO!Mobility Magazine, waarin het onderwerp ‘Slimme mobiliteit’ centraal staat.

Niet voor niets hebben zowel de EU als Nederland zwaar ingezet op ITS. Hij wijst in dit verband op twee programma’s van IenM: Beter Benutten en Connecting Mobility. Zelf omschrijft Bingen de mogelijkheden van ITS met een heldere metafoor: ‘de verdiencapaciteit van de handel in ijzer en rubber evenals het onderhoud, nemen gestaag af. De kansen liggen op het gebied van connected mobility en alle daaraan te koppelen diensten. Data en info zijn het bloed van nieuwe mobiliteitsdiensten.’

De belangrijkste speerpunten waarop het beleid van SIMS zich richt zijn: hoe om te gaan met privacy gevoelige informatie?, het ontwikkelen van standaarden, de relatie tussen de markt en de overheid, het ontwikkelen en introduceren van een zogeheten sector-ID en slimme mobiliteit.

Standaardisatietafel
Bingen hamert er op dat juist in de wereld van ITS standaarden een absolute must zijn, aangezien informatievoorziening nu eenmaal niet bij de grens ophoudt. ‘Stel dat een automerk een bepaalde app voor verkeersinformatie voor de klanten ontwikkelt voor heel Europa. Dan moet die bij het passeren van de grens uiteraard wel blijven werken’. SIMS is daarom aangeschoven aan de zogeheten ‘standaardisatietafel’, die in het leven is geroepen om met de verschillende partijen in Nederland, die actief zijn met standaarden op het gebied van mobiliteit, tot een afstemming te komen.

ITS-informatieset
Hij erkent dat er bij veel leden van RAI Vereniging nog veel vragen zijn als het gaat om de mogelijkheden van ITS. SIMS tracht hier meer duidelijkheid in te scheppen door het verschaffen van informatie, het aanreiken van een netwerk en de sector maximaal te vertegenwoordigen. Voor alle leden van RAI Vereniging heeft SIMS inmiddels een informatieset Intelligente Transport Systemen (ITS) beschikbaar.

Deze set verschaft uitgebreide en heldere informatie over de ‘wondere wereld’ van ITS en biedt tegelijkertijd een eerste introductie van hetgeen slimme mobiliteit en ITS voor hen kan betekenen. De informatieset is verkrijgbaar via het ITS-dossier op de site van RAI Vereniging en de SIMS portal.