Prognose aftersalesmarkt: aantal onderhoudsmomenten stabiel bij lagere omzet

14-06-2016

Het aantal onderhoudsmomenten in de aftersalesmarkt zal in 2021 naar verwachting uitkomen op 13,7 miljoen (-0,3%) en in volume dalen tot naar schatting 4,4 miljard euro (-3,2%).

Aftersales 2021

Dit bedrag is als volgt onderverdeeld: onderhoud 1,4 miljard (-7,6%), reparatie 1,2 miljard (+1,2%), banden 0,7 miljard (-6,2%), schadeherstel 0,9 miljard (-8,3%), ruitherstel 0,2 miljard (+2%) en garantiewerkzaamheden (-0,1%).

Een en ander blijkt uit het aftersalesonderzoek ‘Groeien in een veranderende markt’ dat RAI Vereniging tijdens de afgelopen EQUIPVAK beurs in Expo Haarlemmermeer presenteerde.

Het onderzoek, dat in nauwe samenwerking met ICDP werd opgesteld, en dat zowel onderhoud, reparatie, banden, schade- en ruitherstel alsmede garantiewerkzaamheden omvat, laat zien dat na jaren van daling in 2015 voor het eerst weer sprake van een stijging van de gemiddelde besteding aan onderhoud.

Gaven consumenten in 2014 nog gemiddeld 399 euro uit aan het onderhoud van hun auto, vorig jaar lag dat bedrag met 434 euro bijna 9 procent hoger.

Tot de belangrijkste variabelen die de toekomstig omvang van de aftersalesmarkt bepalen behoren, zo schrijven de onderzoekers, de omvang en samenstelling van het wagenpark, het gemiddelde jaarkilometrage, de service intervals, de technische betrouwbaarheid van voertuigen en de banden/schademarkt.

Minder schadeherstel
De onderzoekers stellen vast dat een toename van de nieuwverkopen en de langere levensduur van auto’s tot een verdere uitbreiding van het wagenpark leiden. Het totale park groeit tussen nu en 2021 naar verwachting van 9,3 tot 9,7 miljoen personen- en bestelauto’s. Daarbij gaat men er van uit dat in het prognosejaar 47 procent van het voertuigpark ouder zal zijn dan tien jaar. Op dit moment is dat nog 44 procent. Daar staat tegenover dat het gemiddelde jaarkilometrage de komende jaren verder zal afnemen.

Samen met de verbeterde technische betrouwbaarheid van auto’s, verkeersmanagement en het afnemend aantal ongelukken leidt dit naar alle waarschijnlijkheid tot minder schadeherstel in 2021. Dat is een tendens die zich al enkele jaren geleden heeft ingezet. In 2010 lag het aantal schadeherstelwerkzaamheden op 1,9 miljoen. Inmiddels is dat volume afgenomen tot 1,45 miljoen in 2015. Positief is het rapport over de bandenmarkt. Die groeit tussen nu en 2021 naar raming van 7,8 tot 8,6 miljoen stuks, waarbij zij aangetekend dat winterbanden ongeveer 25 procent van de verkopen omvatten.

Dealerbedrijven blijven volgens het onderzoek dominant in de markt van nieuwe auto’s, terwijl het onderhoud van oudere auto’s, vanaf zes jaar, vooral bij onafhankelijke garagisten plaatsvindt.