Maurits Groen: ‘Duurzaamheid is een verschrikkelijke term’

14-06-2016

In de nieuwste editie van GO!Mobility kwalificeert Maurits Groen het woord duurzaamheid als een afschuwelijke term die eigenlijk verboden zou moeten worden.

Maurits Groen

Groen – nomen est omen - staat bekend als bevlogen groene ondernemer. In 1982 richtte hij zijn eigen adviesbureau Maurits Groen Milieu & Communicatie (MGMC) op om bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties te ondersteunen in hun milieuambities.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) noemt Groen zo vanzelfsprekend dat het bijna een pleonasme is. Hij is een groot pleitbezorger van de circulaire economie, want ‘hoe meer afval er is hoe dommer we met zijn allen bezig zijn.’ Zijn op zonne-energie werkende WakaWaka-lamp leverde hem de nummer 1 positie op van de Dagblad Trouw Duurzame 100.

Ondernemingen die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in hun vaandel zeggen te dragen dienen volgens hem rekening te houden met zowel de consequenties van de eigen producten en bedrijfsvoering als met de samenleving als geheel. Helaas is dat in het verleden maar al te vaak niet gebeurd.

Slochteren leeggepompt
Als voorbeeld noemt hij de gasbel in Slochteren die sinds 1959 in een noodtempo bijna is leeggepompt, met als gevolg dat generaties na ons er niets meer aan hebben. Het ergst daarbij vindt Groen dat het gas domweg in de fik is gestoken. Door het methaan (CH4) te verbranden voor het verwarmen van huishoudens, is een grondstof die als basis voor allerlei producten (kunststoffen tot en met auto’s) zou kunnen dienen, verloren gegaan. “In plaats daarvan is er CO2 van gemaakt, een broeikasgas die het klimaat op hol brengt. Op die manier stelen we in feite van onze kinderen en kleinkinderen en zadelen we hen met een probleem op.”

WakaWaka
Als groene entrepreneur stak hij vier jaar geleden zelf de hand in eigen boezem. Samen met zijn compagnon Camille van Gestel, richtte hij Off-Grid Solutions op, een bedrijf dat de WakaWaka lampen en opladers op zonne-energie op de markt bracht. Daarmee komt elektriciteit beschikbaar voor de allerarmsten ter wereld. Eén dag Afrikaanse zon is, benadrukt Groen, voldoende voor 150 uur licht. Gebruikers kunnen er bovendien eenvoudig hun telefoon, camera of USB-radio op aansluiten om die op te laden.

Nieuwe mobiliteitsdiensten
Groen constateert, vooruitblikkend, dat de economie disruptief wordt en bedrijven op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen. Het zijn, betoogt hij, vooral nieuwkomers en ‘buitenstaanders’ die markten opschudden. Dat geldt eveneens voor de mobiliteitsbranche. “Neem Elon Musk van Tesla met zijn onconventionele aanpak. Die gaat de boel straks gewoon overnemen. Misschien moeten spelers in de sector die nu transportmiddelen aanbieden, eens goed gaan nadenken over een bredere context.”

Dat zou bijvoorbeeld kunnen, vervolgt hij, door samen met andere vervoerders en ‘bezitters van locaties’ arrangementen af te spreken. Oftewel, een compleet mobiliteitspakket dat ervoor zorgt dat mensen zo efficiënt, comfortabel en goedkoop van A naar B komen. Want, besluit Groen, “zodra een bedrijf de eigen core business verbindt met de beste kernactiviteiten van een andere speler, ontstaan mobiliteitsdiensten die een grotere meerwaarde creëren dan de som der delen.”