Motorbranche kiest voor ‘veilige rit naar de toekomst’

11-05-2015

ACEM, de Europese koepelorganisatie van motorfietsfabrikanten, heeft onlangs tijdens de International Motorcycle Conference in Keulen onder de naam ‘de veilige rit naar de toekomst’ een nieuwe strategie gepresenteerd ter verbetering van de verkeersveiligheid van motorrijders.

BMW GS

Daarbij spelen zaken als de ‘connected’ motorfiets, Intelligente Transport Systemen (ITS) en slimme mobiliteit een cruciale rol.

In het kader van deze nieuwe koers heeft ACEM een Memorandum of Understanding getekend met betrekking tot de toepassing van coöperatieve Intelligente Transport Systemen (ITS).

Dat zijn veiligheidssystemen die de communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en (weg)infrastructuur mogelijk maken.

ACEM-leden hebben afgesproken dat zij in 2020 ten minste één van hun modellen op de markt zullen hebben dat is uitgerust met zo’n coöperatieve ITS-functie.

eCall motorfietsen
Daarnaast zal de branche onderzoek doen naar de invoering van een eCall-systeem voor motorfietsen, waarbij na een ongeval of botsing automatisch een noodoproep wordt gedaan. Verder hebben ACEM en de Duitse Raad voor de Verkeersveiligheid (DVR) hun krachten gebundeld om kwalitatief hoge (vrijwillige) vervolgrijopleidingen te bevorderen via een zogeheten ‘DVR-ACEM Quality’ keurmerk.

De ‘veilige rit naar de toekomst’ borduurt voort op eerdere veiligheidsinitiatieven van ACEM, zoals het vrijwillig uitrusten van nieuwe motoren met automatische koplampverlichting, de ondertekening van het Europese Road handvest en de beslissing om driekwart van alle motoren in 2015 te voorzien van een geavanceerd remsysteem – als optie of standaarduitrusting – vooruitlopend op toekomstige wetgeving.

SIMS
In Nederland is de Stichting SIMS (Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobiliteitssector) verantwoordelijk voor de integratie van de verschillende Intelligente Transport Systemen (ITS) die slimme mobiliteit mogelijk moeten maken. SIMS, onderdeel van RAI Vereniging, is in het bijzonder actief op het gebied van de data en informatie met betrekking tot ITS.

SIMS ziet, bij monde van directeur Leo Bingen, goede mogelijkheden voor coöperatieve ITS-functies bij gemotoriseerde tweewielers. “ITS gaat interessante nieuwe mogelijkheden bieden voor gemotoriseerde tweewielers. Dit zal gepaard gaan met veel (nieuwe) data en informatie. Het is van belang dat de sector zich tijdig beraadt op deze mogelijkheden en hoe men met de data en informatie om wil gaan.”