Maatschappelijk belang mobiliteit 74 miljard euro

11-05-2016

Het maatschappelijk belang van mobiliteit voor de Nederlandse burgers bedroeg in 2014 minimaal 74 miljard euro, zo blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2015 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

maatschappelijk belang mobiliteit

Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven aan vervoer (44 miljard euro, ofwel zo’n 15 procent van de totale consumptieve bestedingen door huishoudens) en de in geld uitgedrukte tijd die mensen onderweg zijn (30 miljard euro).

Voor Nederlandse bedrijven bedroeg het maatschappelijk belang van mobiliteit tenminste 57 miljard euro, waarvan 28, 3 miljard betrekking heeft op de inkoop van transportdiensten, ongeveer 25,2 miljard voor rekening komt van additionele kosten (eigen vrachtvervoer, zakelijk bestelverkeer en de auto van de zaak) en circa 3,7 miljard is toe te schrijven aan tijdkosten van het zakelijk verkeer.

Kosten verkeersveiligheid
De kosten van verkeersonveiligheid bedroegen volgens het KiM in 2014 tussen de 12,2 en 14,4 miljard euro. Dit komt neer op ongeveer 2 procent van het Bruto Binnenlands Product (BNP). De maatschappelijke schade die voortvloeit uit het aantal verkeersdoden en –gewonden dat jaarlijks valt is onder te verdelen in deels materiële en deels immateriële (verloren gezonde levensjaren).

De immateriële schade vormt met een aandeel van 46 procent de grootste kostenpost, gevolgd door (materiële) schade aan voertuigen (30%). Een aanzienlijk kleiner deel van de schade heeft betrekking op productieverlies (als gevolg van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid etc.) en de afhandelingskosten van politie, justitie, brandweer en verzekeringsmaatschappijen. Medische kosten van files, ten gevolge van verkeersongevallen, leveren relatief lage kosten op, aldus het KiM.