Green Deal Elektrisch Vervoer

11-05-2016

Onlangs tekende minister Henk Kamp van Economische Zaken in het bijzijn van alle partijen die dit initiatief ondersteunen de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 – 2020. Namens RAI Vereniging zette directeur Olaf de Bruijn zijn handtekening.

Green Deal Elektrisch vervoer

De Green Deal stelt zich ten doel elektrisch rijden in Nederland verder te versnellen.

Ook de activiteiten van het Formule E-Team (FET), een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid dat er voor moet zorgen dat elektrisch rijden in Nederland zich verder ontwikkelt en aansluit bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei, zijn in de Green Deal vastgelegd. 

Middels de Green Deal willen de ondertekenaars zich inspannen om te komen tot het verbeteren en verruimen van de laadinfrastructuur voor EV’s. Andere zaken die op de agenda staan zijn onder andere: het verbeteren van de opslagcapaciteit van elektrische voertuigen in relatie tot de variabele inzet van duurzame energie en netstabiliteit, het ontwikkelen van een consumentenmarkt, ruimte creëren voor EV koplopers en het internationale verdienpotentieel verzilveren, innovatieve EV-projecten ondersteunen en het realiseren van een stevig draagvlak voor EV’s via het voeren van een charmeoffensief.