Analyse Nationale Platoontest: slimme auto leidt tot fors minder ongevallen

11-05-2016

Innovatieve veiligheidssystemen bij vrachtwagens en personenauto’s bieden aantoonbaar uitzicht op een betere verkeersveiligheid. Bij gebruik van slimme voertuigen kan het aantal verkeersslachtoffers fors omlaag. Autonome veiligheidsfuncties zouden 35 procent van de ongevallen hebben kunnen voorkomen. Een en ander blijkt uit de onderzoeksresultaten van de recent gehouden Nationale Platoontest.

Analyse Nationale Platooning test

Volgens risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon, samen met Royal HaskoningDHV, Business Lease Nederland en Prodrive Training de initiatiefnemers van de platoontest, toont analyse van de onderzoeksresultaten aan dat met de test het taboe op de risico’s die zelfrijdende met zich meebrengen is doorbroken.

Meer dan vijftig semi-zelfrijdende auto’s reden op woensdag 16 maart zonder noemenswaardige problemen in ‘treintjes’ van zes over de A2. Veel leden van RAI Vereniging (BMW, Hyundai, Mercedes, Toyota, Volvo en Volkswagen, stelden voertuigen met geavanceerde rijondersteuning ter beschikking. RAI Vereniging was zelf ook van de partij in de persoon van directeur Olaf de Bruijn en Cees Boutens, manager Strategie & Public Affairs.

Learning by doing
“De Platoontest op de A2 is een goed voorbeeld van ‘learning by doing’,” stelt Peter Morsink, senior consultant mobiliteit en verkeersveiligheid bij Royal HaskoningDHV. “Ervaring opdoen in de praktijk is cruciaal om weloverwogen en stapsgewijs de systeemsprong naar zelfrijdende auto’s te kunnen maken.”

  

De analyse van de platoontest laat zien dat bestuurders zich zowel voor- als achterin de treintjes zeer op hun gemak voelden tijdens het ‘platoonen’. De treintjes werden regelmatig onderbroken, maar herstelden zich snel en soepel – ook op onrustige trajecten, zoals rond knooppunten waar in- en uitvoegend verkeer vaker van rijstrook wisselde. Bestuurders gaven aan nauwelijks ingegrepen te hebben. Wanneer dat toch nodig was, ging dat snel en eenvoudig.

Verbeterpunten
De platoontest toonde aan wat bestaande veiligheidsfuncties al kunnen, maar er zijn ook nog veel verbeterpunten, aldus Morsink. “Om te beginnen is het erg belangrijk dat automobilisten voldoende bekend raken met de systemen, o.a. door training, en dat ze weten hoe ze deze op de juiste manier moeten gebruiken. Ook blijken de benamingen van identieke veiligheidsfuncties vaak per fabrikant te verschillen.” Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon, voegt hier aan toe dat bestuurders bij het overgeven en terugnemen van de controle over het voertuig onder meer zijn gebaat bij een uniforme, veilige en eenvoudige bediening. “De periode van het ‘handen-los-rijden’ varieert nog flink, van 10 seconden tot soms meer dan 5 minuten. Keuringsinstanties zoals de RDW hebben hiervoor nog geen norm ontwikkeld. Daardoor kunnen autofabrikanten het tijdslot zelf interpreteren volgens hun eigen veiligheidsnormen.”

Minder schade en verkeersdoden
“Slimme auto’s zijn minder vaak betrokken bij verkeersongevallen”, laat Van der Meer weten. Hij wijst op de cijfers van de automatische parkeerhulp (45% minder schades) en op een analyse van 10.000 schadegevallen door verzekeraar Allianz. Die bevestigt dat veiligheidsfuncties, in dit geval autonome remsystemen, 35 procent van de ongevallen met letsel hadden kunnen voorkomen. “Het stimuleren van slimme auto’s brengt de politieke doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden hopelijk sneller dichterbij en zal naar verwachting ook de stijgende trend in het aantal ernstige verkeersgewonden helpen ombuigen in de richting van de doelstelling van 10.600 in 2020.”

Recente tests met vrachtwagens en (semi-)autonome auto’s hebben Nederland als testland inmiddels mondiaal op de kaart gezet. Met de ‘Declaration of Amsterdam’ hebben de Europese transportministers tijdens de afgelopen Informele Transportraad in Amsterdam hun steun toegezegd voor de wettelijke acceptatie van alle vormen van zelfrijdende voertuigen. In 2019 moet Europa volledig klaar zijn voor de toelating van zelfrijdende auto’s op de openbare weg.